Bieg Przełajowy „Wyspiarza” OPEN CROSS RUN Wyspiarza z okazji obchodów 100- lecia Święta Niepodległości

REGULAMIN BIEGU PRZEŁAJOWEGO „WYSPIARZA”

OPEN CROSS RUN Wyspiarza z okazji obchodów 100- lecia Święta Niepodległości.

Świnoujście 18.06.2018 r.

 1. CEL IMPREZY:
 • Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu
 • Promocja aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia
 1. ORGANIZATOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”

 1. MIEJSCE IMPREZY: Stadion Miejski OSiR „Wyspiarz”,

ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście

 1. TERMIN: 18 czerwca 2018 r. (poniedziałek) Świnoujście

Początek zawodów godz. 19.00

 1. ZGŁOSZENIA Zapisy do biegu – obowiązują „ KARTY STARTOWE” – do pobrania w Biurze Zawodów w dniu imprezy w godz. 17.00 – 18.45 18.06.2018 r. na Stadionie Miejskim OSiR „Wyspiarz”, ul. Matejki 22

 1. KATEGORIE WIEKOWE I DYSTANS:

 • Bieg OPEN 2500m (K,M)

 • Trasa : 2 pętle x 1250 metrów (start ze stadionu, wybieg na pętle po „koronie stadionu”, powrót do mety na stadionie)

 1. NAGRODY:

  • Dla każdego uczestnika zawodów: pamiątkowe medale

  • Pamiątkowe puchary za I – III miejsca (kobiety i mężczyźni)

 1. FINANSOWANIE:

 • koszty organizacji pokrywa organizator

IX. OPIEKA MEDYCZNA I UBEZPIECZENIE:

 • Organizator zapewnia opiekę medyczną

 • Organizator posiada ubezpieczenie OC.

X. ZASADY UCZESTNICTWA I POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Zgłoszenie się do Biegów jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.

 2. W biegach obowiązuje KARTA STARTOWA, którą zapewnia organizator zawodów ( jej brak na mecie, uniemożliwia sklasyfikowanie).

 3. Zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacji Biegu, w tym na zamieszczanie ich w przekazach medialnych oraz na wykorzystanie wizerunku utrwalonego w formie fotografii, zapisów video itp.

 4. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

 5. Organizator zastrzega sobie wyłączność interpretacji niniejszego regulaminu a sprawy sporne rozstrzyga organizator zawodów w porozumieniu z sędzią głównym.

 6. Osoba do kontaktu:

Joanna Agatowska, email: j.agatowska@osir.swinoujscie.pl

tel. 91 3213781wew. 32

 

Regulamin