BIEGACZE NA START !!!

Ośrodek Sportu i Rekreacji „ Wyspiarz „ w Świnoujściu  wychodząc naprzeciw potrzebie aktywności ruchowej dzieci, młodzieży i dorosłych oraz w poszukiwaniu młodych talentów biegowych serdecznie zaprasza na II edycję Świnoujskiej Ligi Biegowej z  „Wyspiarzem”.

Świnoujska Liga Biegowa z „Wyspiarzem”, to cykl 5 imprez biegowych, rozgrywanych na terenie  Świnoujścia. Start i meta do biegów odbywać się będzie na Stadionie Miejskim ul. Matejki 22. Trasa biegów przebiegać będzie:

 • dla najmłodszych biegaczy ( przedszkolaki, klasa I – II i III – IV ) na bieżni
 • dla pozostałych uczestników wokół części korony stadionu.

Pierwsze jesienne zawody odbędą się 17 listopada 2019 r. o godzinie 11.00, kolejne edycje odbywać się będą cyklicznie:

 • przełaje z Mikołajem – 08.12.2019 r.
 • zima biegowa –  02.02.2020 r.
 • biegi z Marzanną – 22.03.2020 r.
 • biegi Aprylisowe – 05.04.2020 r.

Po każdej edycji prowadzona będzie punktacja indywidualna oraz klasyfikacja zespołowa przedszkoli i szkół.

Po każdych zawodach I – III miejsca nagradzane zostaną okolicznościowymi medalami, natomiast w klasyfikacji końcowej Ligii I – III miejsca w każdej kategorii otrzymają puchary.

Kategorie wiekowe uczestników biegów oraz dystans:    

 • Przedszkola   (rocznik 2013 i młodsi)                   K i  M  –    250m   
 • Szkoły Podstawowe:

– klasy I-II                         (rocznik   2012 –  2011)       K i M   –   400 m

– klasy III – IV                   (rocznik  2010 – 2009)       K i M  –    650 m

– klasy V-VI                       (rocznik  2008 – 2007)        K i M  –    650 m

– klasy VII-VIII                  (rocznik  2006 – 2005)        K i M  –    900 m

– Szkoły Średnie              (rocznik 2004 –  2000)        K i M  –    900 m

– bieg otwarty OPEN    ( K i M )                                    K i M  –  3000 m

 Przyznawanie punktów:

 1. W każdym biegu uczestnik zdobywa punkty wg zajętego miejsca(klucza) np.:

1 miejsce = 30 pkt,

2 miejsce = 29 pkt,

3 miejsce = 28 pkt,

30 miejsce = 1 pkt,  ………….itd.

 1. Zwycięzcą Ligi w poszczególnych kategoriach wiekowych jest uczestnik, który zdobędzie największą ilość punktów, przy czym do końcowej punktacji zalicza się 4 spośród 5 startów
 2. Do punktacji drużynowej na „Najbardziej rozbieganą szkołę w Świnoujściu” zlicza się punkty 5 najlepszych zawodników danej szkoły z każdej kategorii wiekowej.

   Nagrody za cały cykl Świnoujskiej Ligi Biegowej:

 1. W każdym cyklu zawodów I-III miejsca   pamiątkowe medale
 2. Zwycięzcy Ligi Biegowej w każdej kategorii wiekowej otrzymają puchary I-III miejsca

3. Najlepsze szkoły otrzymają puchary za tytuł „Najbardziej rozbieganej szkoły w Świnoujściu”.

Zasady uczestnictwa i postanowienia końcowe:

 1. Zgłoszenie się do Biegów jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.

W biegach  obowiązuje KARTA STARTOWA, którą zapewnia organizator zawodów

(jej brak na mecie, uniemożliwia sklasyfikowanie).

 1. Osoby uczestniczące w Świnoujskiej Lidze Biegowej z „Wyspiarzem” wyrażają zgodę na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych oraz swojego wizerunku na potrzeby Ligi Biegowej, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz Dz. U. z 2018 r. poz. 138, 723 i 1000).

3.Oficjalnym źródłem informacji o Świnoujskiej Lidze Biegowej jest strona internetowa www.osir.swinoujscie.pl oraz wiadomości e-mail rozsyłane przez „Organizatora” na adresy kontaktowe w przedszkolach, szkół podstawowych, szkołach średnich.

 1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 2. Organizator zastrzega sobie wyłączność interpretacji niniejszego regulaminu a sprawy sporne rozstrzyga organizator zawodów w porozumieniu z sędzią głównym.
 3. Organizator zapewnia opiekę medyczna
 4. Osoba do kontaktu: Adam Wielechowski tel . 665-154-799

e-mail : a.wielech@gmail.com

II Świnoujska Liga Biegowa- regulaminu