CENNIK NA 2013 – PLAŻA

Usługa

Przedmiot dzierżawy

Cena brutto
w złotych
na 2013r.

PLAŻA W ŚWINOUJŚCIU SEKTOR „A”*
Dzierżawa gruntu za 1m²/m-c Gastronomia: w okresie: VI – IX

I – V; X – XII

98,-

18,-

Dzierżawa gruntu pod 1 kosz/m-c: Kosze: w okresie VI – VIII 

123,-

Dzierżawa gruntu za 10 m²/m-c: Leżaki, łóżka plażowe, parasole: w okresie VI – VIII

1.845,-

Dzierżawa miejsca na 1 tor/m-c Tory wodne w okresie: VII-VIII

3.000,-

Dzierżawa gruntu za 1m²/m-c: Inne urządzenia rekreacyjne (trampoliny, boiska, place zabaw itp.) w okresie VII-VIII

 27,-

Dzierżawa gruntu za 5m2/ m-c pod 1 kulę Kula wodna w okresie VII – VIII

500,-

Dzierżawa gruntu za 1 szt/m-c: Ustawienie lunety widokowej

169,-

Handel (dot. całej plaży) Obwoźny za m-c/1 wózek

861,-

Obnośny za m-c/1 osoba

738,-

Dzierżawa gruntu za 1m2 (dot. całej plaży) Prowadzenie drobnej działalności sezonowej dziennie za 1m2 w okresie:  VII-VIII pozostałe miesiące

 37,-

18,-

Akcje promocyjne 1 dzień

1.500,-

Dzierżawa
powierzchni pod reklamę za m-c
1) Za 1 moduł do 6m²2) Za powierzchnię powyżej 6m2 każdy następny 1 moduł

123,-

 154,-

PLAŻA  W ŚWINOUJŚCIU SEKTOR „B”** i „C”***
Dzierżawa gruntu za 1m²/m-c Gastronomia: w okresie: VI – IX

I – V; X – XII

39,-

7-

Dzierżawa gruntu pod 1 kosz/m-c: Kosze: w okresie

VI – VIII 

49,-

Dzierżawa gruntu za 10 m²/m-c: Leżaki, łóżka plażowe, parasole: w okresie VI – VIII

738,-

Dzierżawa miejsca na 1 tor/m-c Tory wodne w okresie: VII-VIII

1.200,-

Dzierżawa gruntu za 1m²/m-c: Inne urządzenia rekreacyjne (trampoliny, boiska, place zabaw itp.) w okresie VII-VIII

10,-

Dzierżawa gruntu za 5m2/ m-c pod 1 kulę Kula wodna w okresie VII – VIII

200,-

KĄPIELISKO ŚWINOUŚCIE
Komunikaty: Poszukiwanie dzieci:Reklamowe
za 1 emisję (limit 2 min):
– od 1 do 10
– od 11 do 20
– od 21 do 30

Bezpłatnie

15,-
14,-
13,-

Podłączenie do energii elektrycznej 1 dzień

615,-

Podłączenie do energii elektrycznej powyżej 30 dni 1 dzień

246,-

Za bezumowne korzystanie z gruntu 1 dzień/1m2

62,-

Objaśnienia  do szkicu graficznego stanowiącego załącznik nr 1:

* Sektor „A”  teren na plaży pomiędzy wejściem z ul. B. Prusa (włącznie z terenem              przejścia wraz z powierzchnią plaży o szerokości 100m w kierunku do granicy RP) do wejścia z ul. B. Chrobrego (  z terenem przejścia wraz z powierzchnią plaży o szerokości 100m w kierunku do „wiatraka” ).

** Sektor „B” dotyczy terenu na plaży od  granicy w prawą stronę w kierunku wejścia
z ul. B. Prusa.

***Sektor „C” dotyczy terenu na plaży od  wejścia z ul. B. Chrobrego w prawą stronę
w kierunku do „wiatraka”.