Informacja o wyborze oferty dot. zapytanie ofertowego nr 41/GSDT/2018/

W wyniku przeprowadzenia postępowania nr 41/GSDT/2018 dotyczącego wyboru oferenta na „Świadczenie usług kominiarskich” informujemy, że wpłynęły 2 oferty, a najkorzystniejszą ofertę cenową złożyła firma Centrum Kominiarskie – Tomasz Harzowski na kwotę netto: 4.471,54 zł za całość zadania.