Informacja o wyborze Wykonawcy na realizację zamówienia publicznego nr OSIR/5/2018 pn.”Świadczenie usług odbioru i wywozu odpadów komunalnych oraz sprzątanie i utrzymanie porządku na terenie parkingu i przyległej drogi wjazdowej przy ulicy Ku Morzu w latach 2019-2020 dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu”

W dniu 21.12.2018r.  Komisja Przetargowa powołana do wyłonienia Wykonawcy na wykonanie zamówienia Nr OSIR/ZP/5/2018 dokonała wyboru Wykonawcy na świadczenie usług odbioru i wywozu odpadów komunalnych w latach 2019-2020 dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu – zadanie nr 1 .

Informację o wyborze wykonawcy poniżej w załączniku.

informacja o wyborze