Informacja z otwarcia ofert dotyczących przetargu nieograniczonego nr OSIR/ZP/1/2019 na: „Przekształcenie i przystosowanie terenu po rozbiórce domków kempingowych nr 19-36 na stworzenie pola caravaningowego na Kempingu „Relax” w Świnoujściu” – tj. 19 stanowisk postojowych dla camperów wraz z droga manewrową”.

Informacja z otwarcia ofert dotyczących przetargu nieograniczonego nr OSIR/ZP/1/2019 na: „Przekształcenie i przystosowanie terenu po rozbiórce domków kempingowych nr 19-36 na stworzenie pola caravaningowego na Kempingu „Relax” w Świnoujściu” – tj. 19 stanowisk postojowych dla camperów wraz z droga manewrową”.

W dniu 29.01.2019r. o godz.12:00 Komisja Przetargowa powołana do wyłonienia Wykonawcy na wykonanie zamówienia Nr OSIR/ZP/1/2019 dokonała otwarcia złożonych ofert.
Informację z otwarcia ofert zamieszczono w poniższym załączniku:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT