Informacja z otwarcia ofert dotyczących przetargu nieograniczonego nr OSIR/ZP/5/2018 na:”Świadczenie usług odbioru i wywozu odpadów komunalnych oraz sprzątanie i utrzymanie czystości na terenie parkingu i przyległej drogi wjazdowej przy ulicy Ku Morzu w Świnoujściu w latach 2019-2020 dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Wyspiarz”

W dniu 17.12.2018r. o godz.12:00 Komisja Przetargowa powołana do wyłonienia Wykonawcy na wykonanie zamówienia Nr OSIR/ZP/5/2018 dokonała otwarcia złożonych ofert. Informację z otwarcia ofert zamieszczono poniżej w załączniku.

informacja z otwarcia ofert w dniu 17.12.2018