Ogłoszenia

Wynik postępowania nr 1/OC/2018 na: Zakup i sukcesywna dostawa artykułów biurowych i papierniczych na 2018r.

W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku w trybie zapytania ofertowego nr 1/OC/2018 na: zakup i sukcesywną dostawę artykułów biurowych i papierniczych  z podziałem na zadania 1 i  2 dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” na rok 2018. Informujemy, że w terminieCzytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 2/BP/2018 na zadanie pn. „Modernizacja slipu znajdującego się na Basenie Północnym w Świnoujściu”

Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz zaprasza do składania ofert w zapytaniu ofertowym nr 2/BP/2018 na zadanie pn. „Modernizacja slipu znajdującego się na Basenie Północnym w Świnoujściu”. Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe Zamawiający: Świnoujściu Zamówienie na: „Modernizacja slipu znajdującego się na BasenieCzytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 1/BP/2018 na: Zakup slipu dla małych jednostek polegający na wykonaniu programu funkcjonalno-użytkowego, dokumentacji projektowej oraz dostawie i montażu slipu na Basenie Północnym w Świnoujściu.

Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz zaprasza do składania ofert w zapytaniu ofertowym nr 1/BP/2018 na: Zakup slipu dla małych jednostek polegający na wykonaniu programu funkcjonalno-użytkowego, dokumentacji projektowej oraz dostawie i montażu slipu na Basenie Północnym w Świnoujściu. Tryb zamówienia: Zapytanie ofertoweCzytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 1/OC/2018 na zakup i sukcesywną dostawę artykułów biurowych i papierniczych na 2018r. z podziałem na zadania

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu zaprasza do składania ofert w zapytaniu ofertowym nr 1/OC/2018 z dnia 10.01.2018r. na: zakup i sukcesywną dostawę art.biurowych i papierniczych na 2018 r. ZAPYTANIE Ofertowe II Termin OFERTA CENOWA.Załącznik nr 1 załącznik nrCzytaj więcej

Unieważnienie zapytania ofertowego Nr 3/OC/2017

Zgodnie z ” Regulaminem udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro ” paragraf 4, punkt 8 dotyczącym „Zapytania ofertowego nr 3/OC/2017” z dnia 22.12.2017 roku- unieważnia się ww. Zapytanie dotyczące; zakupu i sukcesywnej dostawyCzytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 30/GSDT/2018 dot.:pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Remont nabrzeży zewnętrznych nr 4 i nr 13.1 „S” na terenie Portu Jachtowego – Basen Północny w Świnoujściu

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu zaprasza do składania ofert w zapytaniu ofertowym nr 30/GSDT/2018 z dnia 10.01.2018r.  na: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Remont nabrzeży zewnętrznych nr 4 i nr 13.1 „S” na terenie PortuCzytaj więcej

Przetarg nieograniczony OSIR/ZP/1/2018

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu zaprasza do złożenia ofert na : Remont nabrzeży zewnętrznych nr 4 i 13.1″S” na terenie Portu Jachtowego- Basen Północny: Zamówienie na: Remont nabrzeży zewnętrznych nr 4 i nr 13.1 „S” na terenie PortuCzytaj więcej

Wynik postępowania nr 1/OC/2017 na: Zakup i sukcesywną dostawę profesjonalnych koncentratów chemicznych, środków czystości, papieru toaletowego i ręczników papierowych z podziałem na zadania 1, 2, 3.

W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku w trybie zapytania ofertowego nr 1/OC/2017 na: zakup i sukcesywną dostawę profesjonalnych koncentratów chemicznych, środków czystości, papieru toaletowego i ręczników papierowych z podziałem na zadania 1, 2, 3 dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” naCzytaj więcej

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 roku

Stosownie do treści art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”, jako podmiot wskazany , w art. 3 ust. 1Czytaj więcej

Wynik postępowania nr 2/OC/2017 na świadczenie usług kominiarskich dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”

W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku w trybie zapytania ofertowego nr 2/OC/2017 na: Świadczenie usług kominiarskich dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” na rok 2018. informujemy, że w terminie wpłynęły 2 oferty. Po rozpoznaniu ofert dokonano wyboru oferty firmy: Centrum kominiarskieCzytaj więcej