Ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert dotyczącego wyboru wykonawcy na wykonanie zamówienia pt: „Świadczenie usług ochrony obiektów, osób i mienia oraz fizycznego dozoru obiektów:plaża Uznam i Warszów w latach 2019-2020 dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Wyspiarz w Świnoujściu

W dniu 14.12.2018r. o godz.12:00 Komisja Przetargowa powołana do wyłonienia Wykonawcy na wykonanie zamówienia Nr OSIR/ZP/6/2018 dokonała otwarcia złożonych ofert. Informację z otwarcia ofert zamieszczono poniżej w załączniku. Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 12/O/2018 na „Dostawę nawozów, nasion i środków ochrony roślin”

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz informuje, iż w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego nr 12/O/2018 z dnia 06.12.2018 r. na zadanie pn.„Dostawę nawozów, nasion i środków ochrony roślin” wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą złożyła firma ProGrass Sp. z o.o. Trzciana, 32-733Czytaj więcej

Modyfikacja ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego nr OSIR/ZP/5/2018 na:”Świadczenie usług odbioru i wywozu odpadów komunalnych oraz sprzątanie i utrzymanie czystości na terenie parkingu i przyległej drogi wjazdowej przy ulicy Ku Morzu w Świnoujściu w latach 2019-2020 dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Wyspiarz”

W dniu 11.12.2018r. nastąpiła modyfikacja w/w ogłoszenia poprzez : modyfikacje zapisów w SIWZ -termin składania ofert: do 17.12.2018r. godz.11:00 -termin związania z ofertą do dnia 15.01.2019r. -załącznik nr 1″Oferta ” zmiana w tabeli, ilości kontener 22m3 dla zadania nr 1. -załącznikCzytaj więcej

Modyfikacja: Zapytanie ofertowe nr 42/BP/2018 na zadanie pn.: „Czyszczenie rynien na obiektach należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu.

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu zaprasza do składania ofert w zapytaniu ofertowym nr 42/BP/2018 na: „Czyszczenie rynien na obiektach należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu. Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe Zamawiający: Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 41/BP/2018 na zadanie pn. „Zakup, dostawa 10 szt. ławek do portu jachtowego Basen Północny w Świnoujściu, ul. Wyb. Władysława IV”.

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu zaprasza do składania ofert w zapytaniu ofertowym nr 41/BP/2018 na: „Zakup, dostawa 10 szt. ławek do portu jachtowego Basen Północny w Świnoujściu, ul. Wyb. Władysława IV”. Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe Zamawiający: Ośrodek SportuCzytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania nr 20/KR/2018 z dnia 30.11.2018r. dot. zadania na „wykonanie usługi usług transportu kontenera magazynowego z obiektu OSiR „Wyspiarz” Port Jachtowy Basen Północny ul. Wybrzeże Władysława IV do obiektu OSiR „Wyspiarz” Kemping „Relax” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu”

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 20/KR/2018 z dnia z dnia 30.11.2018r. dot. zadania na „wykonanie usługi usług transportu kontenera magazynowego z obiektu OSiR „Wyspiarz” Port Jachtowy Basen Północny ul. Wybrzeże Władysława IV do obiektu OSiR „Wyspiarz”Czytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania nr 19/KR/2018 z dnia 16.11.2018r. dot. zadania na „utwardzenie terenu po placu zabaw na Kempingu „Relax” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu”

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 19/KR/2018 z dnia z dnia 16.11.2018r.dot. zadania na „utwardzenie terenu po placu zabaw na Kempingu „Relax” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu” – wpłynęły 4 oferty spełniające warunki zapytania. Najkorzystniejszą ofertę złożyłaCzytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania nr 18/KR/2018 z dnia 24.10.2018r.dot. zadania na „Kompleksowy remont domków kempingowych nr 1F, 2F, 3F na Kempingu „Relax” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu”

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 18/KR/2018 z dnia z dnia 24.10.2018r. dot. zadania na „Kompleksowy remont domków kempingowych nr 1F, 2F, 3F na Kempingu „Relax” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu” – wpłynęły 2 oferty spełniające warunkiCzytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania nr 17/KR/2018 z dnia 12.10.2018r.dot. zadania na „Remont nawierzchni i najazdów na polu caravaningowych na Kempingu „Relax” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu”

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 17/KR/2018 z dnia z dnia 12.10.2018r.dot. zadania na „12.10.2018r.- „Remont nawierzchni i najazdów na polu caravaningowych na Kempingu „Relax” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu” 1 oferta spełniające warunki zapytania. ofertę złożyłaCzytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania nr 16/KR/2018 z dnia 18.09.2018r. dot. zadania na „Remont pokryć dachowych w domkach kempingowych „Fala” na Kempingu „Relax” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 16/KR/2018 z dnia z dnia 18.09.2018r. dot. zadania na „”Remont pokryć dachowych w domkach kempingowych „Fala” na Kempingu „Relax” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu” – wpłynęły 3 oferty spełniające warunki zapytania.Czytaj więcej