Ogłoszenia

Zapytanie Ofertowe nr 48/GSDT/2019 na „Dostawa i montaż stolarki drzwiowej do OSiR WYSPIARZ w Świnoujściu”

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu, zaprasza do składania ofert w zapytaniu ofertowym nr 48/GSDT/2019.  72-600 Świnoujście, ul. Matejki 22, tel./fax 91 321 3781,e-mail: sekretariat@osir.swinoujscie.pl Zamówienie na: „Dostawa i montaż stolarki drzwiowej do OSiR WYSPIARZ w Świnoujściu” Zamawiający: DyrektorCzytaj więcej

Wynik postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr 1/OC/2019 na zakup i dostawę profesjonalnych koncentratów chemicznych, środków czystości oraz papieru toaletowego i ręczników papierowych z podziałem na zadania.

W wyniku przeprowadzenia postępowania nr 1/OC/2019 dotyczącego wyboru oferenta na „Zakup i sukcesywną dostawę profesjonalnych koncentratów chemicznych, środków czystości oraz papieru toaletowego i ręczników papierowych  informujemy, że wpłynęły 2 oferty od; Merida Sp. z o.o., ul. Karkonowska 59, 53-015 WrocławCzytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania nr 1/KR/2019 dot. pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót przy zadaniu: „Przekształcenie i przystosowanie terenu po rozbiórce domków kempingowych nr 19-36 na stworzenie pola caravaningowego na Kempingu „Relax” w Świnoujściu” – tj. 19 stanowisk postojowych dla camperów wraz z drogą manewrową”

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 1/KR/2019 dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót przy zadaniu: „Przekształcenie i przystosowanie terenu po rozbiórce domków kempingowych nr 19-36 na stworzenie pola caravaningowego na Kempingu „Relax” w Świnoujściu”Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty dot. zapytanie ofertowego nr 42/GSDT/2019/

W wyniku przeprowadzenia postępowania nr 42/GSDT/2019 dotyczącego wyboru oferenta na „Wykonanie okresowych kontroli rocznych stanu technicznego obiektów budowlanych wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prawa budowlanego”. Informujemy, że terminie wpłynęło 11 ofert, a najkorzystniejszą ofertęCzytaj więcej

Informacja o udzieleniu zamówienia– Numer postępowania: OSIR/ZP/1/2019 pn.: „Przekształcenie i przystosowanie terenu po rozbiórce domków kempingowych nr 19-36 na stworzenie pola caravaningowego na Kempingu „Relax” w Świnoujściu” – tj. 19 stanowisk postojowych dla camperów wraz z droga manewrową”.

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu informuje o udzieleniu zamówienia pn. „Przekształcenie i przystosowanie terenu po rozbiórce domków kempingowych nr 19-36 na stworzenie pola caravaningowego na Kempingu „Relax” w Świnoujściu” – tj.   19 stanowisk postojowych dla camperów wraz zCzytaj więcej

Nabór na stanowisko – Kierownik portu jachtowego (3)

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu ul. J. Matejki 22 poszukuje kandydatów do pracy na wolne stanowisko – Kierownik portu jachtowego ogłoszenie o naborze –Kierownik portu jachtowego3 klauzula informacyjna – klauzula informacyjna

Zapytanie ofertowe nr 1/O/2019 na „Czynności techniczno – pielęgnacyjne na 4 kortach ziemnych ceglanych, znajdujących się przy ul. Matejki 17a w Świnoujściu i przygotowanie ich do sezonu 2019, tak by korty spełniały warunki rozegrania na nich turniejów w tenisie ziemnym kategorii 1 (Grade1)

Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe Zamawiający: Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu Zamówienie na: „Czynności techniczno – pielęgnacyjne na 4 kortach ziemnych ceglanych, znajdujących się przy ul. Matejki 17a w Świnoujściu i przygotowanie ich do sezonu 2019, tak by kortyCzytaj więcej

Wynik naboru na stanowisko Kierownika portu jachtowego (2)

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu Uprzejmie informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko – Kierownik portu jachtowego, nie wpłynęła żadna oferta spełniająca wymagania formalne. Na powyższe stanowisko zostanie ogłoszony kolejny nabór. Świnoujście, dnia 11.02.2019Czytaj więcej

Zapytanie Ofertowe nr 47/GSDT/2019 na – „Wykonanie prac hydrograficznych na akwenie Basenu Północnego oraz przy nabrzeżu nr 4 i 13/1 w Świnoujściu”

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu, zaprasza do składania ofert w zapytaniu ofertowym nr 47/GSDT/2019.  72-600 Świnoujście, ul. Matejki 22, tel./fax 91 321 3781,e-mail: sekretariat@osir.swinoujscie.pl Zamówienie na: „Wykonanie prac hydrograficznych na akwenie Basenu Północnego oraz przy nabrzeżu nr 4Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 46/GSDT/2019 na – „Montaż i demontaż odnóg cumowniczych pomostów pływających i urządzenia do slipowania znajdujących się w porcie jachtowym Basen Północny w Świnoujściu, ul. Wyb. Władysława IV”.

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu, zaprasza do składania ofert w zapytaniu ofertowym nr 46/GSDT/2019.  72-600 Świnoujście, ul. Matejki 22, tel./fax 91 321 3781,e-mail: sekretariat@osir.swinoujscie.pl Zamówienie na: „Montaż i demontaż odnóg cumowniczych pomostów pływających i urządzenia do slipowania znajdującychCzytaj więcej