Ogłoszenia

Informacja o wyborze Wykonawcy na wykonanie zamówienia nr OSIR/ZP/4/2019 pt:”Świadczenie usług: sprzątania i utrzymania czystości terenu plaży w tym kąpieliska Uznam dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Wyspiarz w Świnoujściu”

W dniu 24.04.2019r. Komisja Przetargowa powołana do wyłonienia Wykonawcy na wykonanie zamówienia Nr OSIR/ZP/4/2019 dokonała wyboru Wykonawcy na świadczenie usług: sprzątania i utrzymania czystości  terenu plaży w tym kąpieliska  Uznam w 2019 roku dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” wCzytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 52/GSDT/2019 – Naprawa słupów podtrzymujących zadaszenie

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu zaprasza do składania ofert w zapytaniu ofertowym nr 52/GSDT/2019 na: „Naprawa słupów podtrzymujących zadaszenie” Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe Zamawiający: Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu Zamówienie na: „Naprawa słupów podtrzymujących zadaszenie” Wartość:Czytaj więcej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 4/O/2019 na „Dostawę nawozów, nasion i środków ochrony roślin”

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz informuje, iż w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego nr 12/O/2018 z dnia 06.12.2018 r. na zadanie pn.„Dostawę nawozów, nasion i środków ochrony roślin” wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą złożyła firma ProGrass Sp. z o.o. Trzciana, 32-733Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 6/O/2019 na ”1.Wydzierżawienie na okres od 4 do 6 miesięcy (okres preferowany), jednak nie dłużej niż 12 miesięcy, 1 sztuki parkometr do pobierania opłat za parkowanie pojazdów na parkingu zarządzanym przez Ośrodek, niestrzeżonych, całodobowych.

Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe Zamawiający: Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu Zamówienie na: 1. Wydzierżawienie na okres od 4 do 6 miesięcy (okres preferowany), jednak nie dłużej niż 12 miesięcy, 1 sztuki parkometr do pobierania opłat za parkowanie pojazdówCzytaj więcej

Informacja o wynikach przetargu na dzierżawę terenu na plaży pod kosze plażowe

Na miejsce oznaczone: a) Nr I – wpłynęły 2 oferty, a najkorzystniejszą złożył Pan Więcław na kwotę 245,60zł, b) Nr II – wpłynęły 2 oferty, a najkorzystniejsza została złożona przez firmę Fides na kwotę 152,00zł, c) Nr III – wpłynęłaCzytaj więcej

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 3/O/2019 dotyczącego „Wydzierżawienia na okres od 4 do 6 miesięcy (okres preferowany), jednak nie dłużej niż 12 miesięcy oraz montaż elektronicznego systemu parkingowego na parkingu przy ul. Bałtyckiej zarządzanym przez Ośrodek, niestrzeżonym, całodobowym”

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 3/O/2019 Wydzierżawienie na okres od 4 do 6 miesięcy (okres preferowany), jednak nie dłużej niż 12 miesięcy oraz montaż elektronicznego systemu parkingowego na parkingu przy ul. BałtyckiejCzytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 15/KR/2019 na: „Remont odcinka istniejącej sieci elektroenergetycznej na terenie Kempingu RELAX przy ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu”

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu zaprasza do składania ofert w zapytaniu ofertowym nr 15/KR/2019 na: „Remont odcinka istniejącej sieci elektroenergetycznej na terenie Kempingu  RELAX przy  ul. Słowackiego 1  w Świnoujściu”   Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe Zamawiający: Ośrodek SportuCzytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 14/KR/2019 na: „Naprawa 2 szt studzienek rewizyjnych wodociągowych oraz wymiana 1 szt. zaworu pośredniego wody na terenie Kempingu „Relax” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu”.

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu zaprasza do składania ofert w zapytaniu ofertowym nr 14/KR/2019 na: „Naprawa 2 szt studzienek rewizyjnych wodociągowych oraz wymiana  1 szt. zaworu pośredniego wody na terenie Kempingu „Relax” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu”.  Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe 13/KR/2019 na: „Naprawa 2 szt. hydrantów podziemnych DN 80 na wodociągu wewnętrznym na terenie Kempingu „Relax” przy ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu”

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu zaprasza do składania ofert w zapytaniu ofertowym nr 13/KR/2019 na: „Naprawa 2 szt. hydrantów podziemnych DN 80 na wodociągu wewnętrznym na terenie ,,Kempingu „Relax” przy ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu”. Tryb zamówienia: ZapytanieCzytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 12/KR/2019 na: „Demontaż, wymiana oraz montaż 7 szt. żeliwnych włazów kanalizacyjnych – dekli wraz z pokrywami studzienek kanalizacyjnych wraz z ich obróbką zewnętrzną – na terenie Kempingu „Relax” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu”.

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu zaprasza do składania ofert w zapytaniu ofertowym nr 12/KR/2019 na: „Demontaż, wymiana oraz montaż 7 szt. żeliwnych włazów kanalizacyjnych –  dekli wraz z pokrywami studzienek kanalizacyjnych wraz z ich obróbką zewnętrzną – naCzytaj więcej