Ogłoszenia o przetargach

Informacja o wynikach przetargu na dzierżawę terenu na plaży pod kosze plażowe

Na miejsce oznaczone: a) Nr I – wpłynęły 2 oferty, a najkorzystniejszą złożył Pan Więcław na kwotę 245,60zł, b) Nr II – wpłynęły 2 oferty, a najkorzystniejsza została złożona przez firmę Fides na kwotę 152,00zł, c) Nr III – wpłynęłaCzytaj więcej

Przetarg pisemny na dzierżawę terenów na plaży pod urządzenia rekreacyjne

Tryb postępowania:  przetarg pisemny – Zarządzenie Dyrektora nr 43/2019 z dnia 17.04.2019 r. Zamawiający: Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu Przetarg na: dzierżawę terenu pod działalność gospodarczą w Świnoujściu na plaży  w sezonie letnim 2019, 2020 i 2021 StawkaCzytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert dotyczących przetargu nr OSIR/ZP/4/2019 na:”Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości terenu plaży w tym Kąpieliska Uznam w 2019 roku dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Wyspiarz w Świnoujściu”

Informacja z otwarcia ofert dotyczących przetargu nr OSIR/ZP/4/2019 na „Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości terenu plaży w tym Kąpieliska Uznam w 2019 roku dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Wyspiarz w Świnoujściu”. W dniu 15.04.2019r. o godz. 13:00; Komisja PrzetargowaCzytaj więcej

Postępowanie przetargowe na najem sanitariatu publicznego zlokalizowanego w Świnoujściu przy wejściu plażowym od ul. Prusa w okresie od 01.05.2019 r. do 31.12.2019 r.

Tryb zamówienia: Przetarg publiczny, nieograniczony, pisemny Zamawiający: Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu Przetarg na: najem sanitariatu publicznego zlokalizowanego w Świnoujściu przy wejściu plażowym od ul. Prusa w okresie od 01.05.2019 r. do 31.12.2019 r. Stawka wywoławcza 3500,00 złCzytaj więcej

II PRZETARG NA DOSTAWĘ I ZAGOSPODAROWANIE INFRASTRUKTURY WYPOSAŻENIA dla STREFY AKTYWNOŚCI w PROJEKCIE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO PN.: „SUPER PLAŻA WARSZÓW” W ŚWINOUJŚCIU

Tryb zamówienia: Przetarg publiczny, nieograniczony, pisemny zgodnie z Pzp – nr postępowania OSIR/ZP/6/2019 Publikacja na BZP pod nr 537279-N-2019 Zamawiający: Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu Przetarg na: II NA  DOSTAWĘ I ZAGOSPODAROWANIE INFRASTRUKTURY WYPOSAŻENIA dla STREFY AKTYWNOŚCI wCzytaj więcej

Informacja o wyniku przetargu na małą gastronomię na plaży

Na miejsce: 1. Gm I wpłynęły 3 oferty, a najkorzystniejszą złożyła Firma Art Cafe na kwotę 3.100,00zł za 1m2 za miesiąc, 2. Gm II wpłynęła 1 oferta od firmy Art Cafe na kwotę 1.200,00zł za 1m2 za miesiąc, 3. GmCzytaj więcej

Przetarg pisemny na dzierżawę terenu na plaży pod punkt rehabilitacyjno-rekreacyjny

Tryb postępowania:  przetarg pisemny – Zarządzenie Dyrektora nr 38/2019 z dnia 09.04.2019 r. Zamawiający: Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu Przetarg na: dzierżawę terenu pod działalność gospodarczą w Świnoujściu na plaży  w sezonie letnim 2019, 2020 i 2021 StawkaCzytaj więcej

Przetarg pisemny na dzierżawę terenów na plaży pod wypożyczalnie sprzętu plażowego

Tryb postępowania:  przetarg pisemny – Zarządzenie Dyrektora nr 37/2019 z dnia 09.04.2019 r. Zamawiający: Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu Przetarg na: dzierżawę terenu pod działalność gospodarczą w Świnoujściu na plaży  w sezonie letnim 2019, 2020 i 2021 StawkaCzytaj więcej

Informacja o wynikach II przetargu pisemnego na dzierżawę terenu pod małą gastronomię na Warszowie

Przetarg nie został rozstrzygnięty ze względu na brak ofert.

Informacja o postępowaniu nr OSIR/ZP/4/2019 na Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości terenu plaży w tym kąpieliska Uznam w Świnoujściu w 2019 roku dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług o wartości zamówienia poniżej  kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -Prawo zamówień  publicznychCzytaj więcej