Ogłoszenia o przetargach

Informacja o wyborze Wykonawcy na wykonanie zamówienia nr OSIR/ZP/3/2019 pt:”Świadczenie usług: sprzątanie i utrzymanie czystości terenu parkingu i przyległej drogi wjazdowej przy ulicy Ku Morzu w Świnoujściu w latach 2019-2020 dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Wyspiarz”

W dniu 05.02.2019r. Komisja Przetargowa powołana do wyłonienia Wykonawcy na wykonanie zamówienia Nr OSIR/ZP/3/2019 dokonała wyboru Wykonawcy na świadczenie usług: sprzątanie i utrzymanie czystości na terenie parkingu i przyległej drogi wjazdowej przy ulicy Ku Morzu w latach 2019-2020 dla OśrodkaCzytaj więcej

Informacja o wyborze wykonawcy na wykonanie zamówienia: „Przekształcenie i przystosowanie terenu po rozbiórce domków kempingowych nr 19-36 na stworzenie pola caravaningowego na Kempingu „Relax” w Świnoujściu” – tj. 19 stanowisk postojowych dla camperów wraz z droga manewrową”.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 ze zm.) przekazuję w załączeniu informację o: Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adresCzytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert dotyczących przetargu nr OSIR/ZP/3/2019 na:”Świadczenie usług: sprzątanie i utrzymanie czystości terenu parkingu i przyległej drogi wjazdowej przy ulicy Ku Morzu w Świnoujściu w latach 2019-2020 dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Wyspiarz”

W dniu 30.01.2019r. o godz. 13:00 Komisja Przetargowa powołana  do wyłonienia Wykonawcy na wykonanie zamówienia nr OSIR/ZP/3/2019 dokonała otwarcia złożonych ofert. Informację z otwarcia ofert zamieszczono poniżej: informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert dotyczących przetargu nieograniczonego nr OSIR/ZP/1/2019 na: „Przekształcenie i przystosowanie terenu po rozbiórce domków kempingowych nr 19-36 na stworzenie pola caravaningowego na Kempingu „Relax” w Świnoujściu” – tj. 19 stanowisk postojowych dla camperów wraz z droga manewrową”.

Informacja z otwarcia ofert dotyczących przetargu nieograniczonego nr OSIR/ZP/1/2019 na: „Przekształcenie i przystosowanie terenu po rozbiórce domków kempingowych nr 19-36 na stworzenie pola caravaningowego na Kempingu „Relax” w Świnoujściu” – tj. 19 stanowisk postojowych dla camperów wraz z droga manewrową”.Czytaj więcej

Informacja o wyborze wykonawcy na wykonanie zamówienia pt: „Świadczenie usług ochrony obiektów, osób i mienia w latach 2019-2020 dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu

W dniu 24.01.2019r. Komisja Przetargowa powołana do wyłonienia Wykonawcy na wykonanie zamówienia Nr OSIR/ZP/2/2019 dokonała wyboru Wykonawcy na świadczenie usług ochrony obiektów, osób i mienia w latach 2019-2020 dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu. Informację o wyborze wykonawcyCzytaj więcej

II pisemny przetarg na: najem sanitariatu publicznego i wypożyczalnię sprzętu plażowego zlokalizowane w Świnoujściu przy wejściu plażowym od ul. Uzdrowiskowej w okresie od 1.02.2019-31.12.2019 r.

Tryb postępowania:  II pisemny przetarg ofertowy – Zarz.Dyrektora nr 7/2019 z dn. 23.01.2019 r. Zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście – Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz Przetarg na: najem sanitariatu publicznego i wypożyczalnię sprzętu plażowego  zlokalizowane w Świnoujściu przy wejściu plażowym odCzytaj więcej

Wynik postępowania na I pisemny przetarg na najem sanitariatu przy ul. Uzdrowiskowej, wraz z wypożyczalnią sprzętu plażowego – brak ofert.

W wyniku przeprowadzonego I pisemnego przetargu na „najem sanitariatu przy ul. Uzdrowiskowej wraz z wypożyczalnią sprzętu plażowego” w terminie określonym w postępowaniu, nie wpłynęła żadna oferta, w związku z czym Ośrodek ogłasza ponownie II przetarg pisemny.

Informacja z otwarcia ofert dotyczących przetargu nr OSIR/ZP/2/2019 na:”Świadczenie usług ochrony obiektów, osób i mienia w Świnoujściu w latach 2019-2020 dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Wyspiarz”

W dniu 23.01.2019r. o godz.12:00 Komisja Przetargowa powołana do wyłonienia Wykonawcy na wykonanie zamówienia Nr OSIR/ZP/2/2019 dokonała otwarcia złożonych ofert. Informację z otwarcia ofert zamieszczono poniżej w załącznik informacja z otwarcia ofert

Informacja o postępowaniu nr OSIR/ZP/3/2019 na Świadczenie usług: sprzątanie i utrzymanie czystości na terenie parkingu i przyległej drogi wjazdowej przy ulicy Ku Morzu w Świnoujściu w latach 2019-2020 dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świnoujściu

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług o wartości zamówienia poniżej  kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -Prawo zamówień  publicznychCzytaj więcej

Przetarg na najem sanitariatu publicznego i wypożyczalnię sprzętu plażowego zlokalizowanego w Świnoujściu przy wejściu plażowym od ul. Uzdrowiskowej w okresie od 01.02.2019 r. do 31.12.2019 r.

Tryb postępowania: I pisemny, nieograniczony przetarg ofertowy zgodnie z Zarządzeniem 4/2019 z dn.15.01.2019 r. Zamawiający: Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu Przetarg na: najem sanitariatu publicznego i wypożyczalnię sprzętu plażowego zlokalizowanego w Świnoujściu przy wejściu plażowym od ul. UzdrowiskowejCzytaj więcej