Ogłoszenia

Informacja o wyborze Wykonawcy na realizację zamówienia publicznego nr OSIR/5/2018 pn.”Świadczenie usług odbioru i wywozu odpadów komunalnych oraz sprzątanie i utrzymanie porządku na terenie parkingu i przyległej drogi wjazdowej przy ulicy Ku Morzu w latach 2019-2020 dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu”

W dniu 21.12.2018r.  Komisja Przetargowa powołana do wyłonienia Wykonawcy na wykonanie zamówienia Nr OSIR/ZP/5/2018 dokonała wyboru Wykonawcy na świadczenie usług odbioru i wywozu odpadów komunalnych w latach 2019-2020 dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu – zadanie nr 1Czytaj więcej

Rozstrzygnięcie postępowania dotyczącego zamówienia na usługę fizycznego dozoru obiektów:plaża Uznam i Warszów w Świnoujściu w latach 2019-2020 dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”

W wyniku przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia w postępowaniu na usługi społeczne pn.: „Świadczenie usług ochrony obiektów, osób i mienia oraz fizycznego dozoru obiektów: plaża Uznam i Warszów w Świnoujściu w latach 2019-2020 dla Ośrodka Sportu iCzytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 41/GSDT/2018 na zadanie pn. Świadczenie usług kominiarskich

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu zaprasza do składania ofert w zapytaniu ofertowym nr 41/GSDT/2018 na: „Świadczenie usług kominiarskich”. Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe Zamawiający: Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu Zamówienie na:  „Świadczenie usług kominiarskich” Wartość: poniżej 30Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe 29/I/2018 na ustalenie wysokości rabatu dla zakupu medali, pucharów i statuetek dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w roku 2019

Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe Zamawiający: Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu Zamówienie na: ustalenie wysokości rabatu dla zakupu medali, pucharów i statuetek dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w roku 2019 Wartość: poniżej 30 tys. Euro Termin i sposóbCzytaj więcej

Informacja o unieważnieniu części postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy na zadanie nr 1: Świadczenia usług ochrony obiektów, osób i mienia w latach 2019-2020 dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu

informacja o unieważnieniu

Wynik postępowania nr 1/AW/2018 – Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy wraz z wymaganymi badaniami diagnostycznymi i konsultacjami specjalistycznymi dla kandydatów do pracy i pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 1/AW/2018 na świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy wraz z wymaganymi badaniami diagnostycznymi i konsultacjami specjalistycznymi dla kandydatów do pracy i pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu wpłynęłyCzytaj więcej

Informacja o wyborze wykonawcy na wykonanie zamówienia pt: „Świadczenie usług ochrony obiektów, osób i mienia oraz fizycznego dozoru obiektów:plaża Uznam i Warszów w latach 2019-2020 dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Wyspiarz w Świnoujściu

W dniu 19.12.2018r.  Komisja Przetargowa powołana do wyłonienia Wykonawcy na wykonanie zamówienia Nr OSIR/ZP/6/2018 dokonała wyboru Wykonawcy na świadczenie usług fizycznego dozoru obiektów: plaża Uznam i Warszów w latach 2019-2020 dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu – zadanieCzytaj więcej

Informacja o wyborze oferty dot. zapytanie ofertowego nr 40/GSDT/2018/

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” informuje, iż w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego nr 40/GSDT/2018 z dnia 06.12.2018 r. na zadanie pn.„Świadczenie usług w zakresie pogotowia technicznego, nadzoru i obsługi serwisowo – eksploatacyjnej kotłowni wraz z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymiCzytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert dotyczących przetargu nieograniczonego nr OSIR/ZP/5/2018 na:”Świadczenie usług odbioru i wywozu odpadów komunalnych oraz sprzątanie i utrzymanie czystości na terenie parkingu i przyległej drogi wjazdowej przy ulicy Ku Morzu w Świnoujściu w latach 2019-2020 dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Wyspiarz”

W dniu 17.12.2018r. o godz.12:00 Komisja Przetargowa powołana do wyłonienia Wykonawcy na wykonanie zamówienia Nr OSIR/ZP/5/2018 dokonała otwarcia złożonych ofert. Informację z otwarcia ofert zamieszczono poniżej w załączniku. informacja z otwarcia ofert w dniu 17.12.2018

Informacja o wyborze oferty dot. zapytanie ofertowego nr 6/A/2018/KL

W wyniku przeprowadzenia postępowania nr 6/A/2018.KL dotyczącego wyboru oferenta na „świadczenie usług nadzoru informatycznego oprogramowania firmy Sage” informujemy, że wpłynęły 2 oferty, a najkorzystniejszą ofertę cenową złożyła firma SOFTLANDIA S. Kuraciński & M. Maciborski  ze Szczecina na kwotę netto:  Czytaj więcej