Rozstrzygnięcia postępowań

Informacja o wyniku postępowania nr 11/KR/2018 z dnia 07.06.2018r.dot. zadania na „utwardzenie terenu dojazdowego do sektorów na polu caravaningowym na Kempingu „Relax” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu”

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 11/KR/2018 z dnia 07.06.2018r. dot. zadania na „utwardzenie terenu dojazdowego do sektorów na polu caravaningowym na Kempingu „Relax” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu”- wpłynęły 4 oferty spełniające warunki zapytania. Najkorzystniejszą ofertęCzytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania nr 10/KR/2018 z dnia 05.06.2018r..dot. zadania na „Uporządkowanie terenu Kempingu „Relax” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu z odpadów budowlanych (ziemia z gruzem).”

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 10/KR/2018 z dnia 05.06.2018r. dot. zadania na „Uporządkowanie terenu Kempingu „Relax” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu z odpadów budowlanych (ziemia z gruzem).”- wpłynęły 3 oferty spełniające warunki zapytania. Najkorzystniejszą ofertę złożyłaCzytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania nr 18/BP/2018 na zadanie pn.„Projekt, wykonanie, dostawa i montaż n/w tablic informacyjnych dla obiektów OSiR „Wyspiarz” tj. Portu Jachtowego Basen Północny oraz Kempingu Relax”.

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” informuje, że w wyniku zapytania ofertowego Nr 18/BP/2018 z dnia 10.06.2018 roku wyłoniono wykonawcę zadania pn.: „Projekt, wykonanie, dostawa i montaż n/w tablic nformacyjnych dla obiektów OSiR „Wyspiarz”  tj. Portu Jachtowego Basen Północny oraz Kempingu Relax”.Czytaj więcej

Rozstrzygnięcie postępowania nr 7/O/2018 „Zakup szczotki rotacyjnej do pielęgnacji nawierzchni syntetycznej boiska”

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 7/O/2018 na:  „Zakup szczotki rotacyjnej do pielęgnacji nawierzchni syntetycznej boiska”  w terminie wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą cenowo była oferta firmy ProGrass Polska Sp. z o.o z siedzibą w Trzcianie za kwotę brutto 49.126,20Czytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania nr 15/BP/2018 „Wykonanie i dostawa kart zbliżeniowych „MIFARE” do dystrybutorów prądu i wody dla portu jachtowego Basenu Północnego oraz kart wjazdowych dla Kempingu Relax”.

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” informuje, że w wyniku zapytania ofertowego Nr 15/BP/2018 z dnia 23.05.2018 roku wyłoniono wykonawcę zadania pn.: „Wykonanie i dostawa kart zbliżeniowych „MIFARE” do dystrybutorów prądu i wody dla portu jachtowego Basenu Północnego oraz kart wjazdowychCzytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania nr 9/KR/2018 z dnia 11.04.2018r.dot. „Przeniesienie linii napowietrznych słaboprądowych do ziemi w rurę osłonową na terenie Kempingu „Relax” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 9/KR/2018 z dnia 11.04.2018r. dot. „Przeniesienie linii napowietrznych słaboprądowych do ziemi w rurę osłonową na terenie Kempingu „Relax” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu” – wpłynęła 1 oferta spełniająca warunki zapytania. NajkorzystniejsząCzytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania nr 8/KR/2018 z dnia 09.04.2018r.dot. „pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót przy zadaniu: „Remont/modernizacja dachu sanitariatu nr II na terenie Kempingu „Relax” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 8/KR/2018 z dnia 09.04.2018r. dot. „pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót przy zadaniu: „Remont/modernizacja dachu sanitariatu nr  II na terenie Kempingu „Relax” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu” – wpłynęłyCzytaj więcej

Informacja o wyborze Wykonawcy – w postępowaniu nr OSIR/ZP/4/2018 dotyczącego wyboru Wykonawcy na „przekształcenie i przystosowanie terenu po rozbiórce domków kempingowych nr 19-36 na stworzenie pola caravaningowego na Kempingu „Relax” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu – tj. 13 stanowisk dla camperów i przyczep kempingowych na polu caravaningowym – w zakresie pokazanym w złączniku graficznym nr 10”.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 ze zm.) przekazuję w załączeniu informację: informacja o wyborze wykonawcy pdf Ogłoszenie nr 500126652-N-2018 OGŁOSZENIE OCzytaj więcej

Rozstrzygnięcie postępowania nr 5/K/2018 na remont uszkodzonych i uzupełnienie brakujących barierek poręczowych ze stali nierdzewnej na odcinkach wydmowego ciągu pieszego

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 5/K/2018 r. z dn.22.05.2018 r. na ” Remont uszkodzonych i uzupełnienie brakujących barierek poręczowych ze stali nierdzewnej na odcinkach wydmowego ciągu pieszego” w terminie wpłynęła 1 oferta z firmy P.B. Stawal ze ŚwinoujściaCzytaj więcej

Wynik postępowań nr 7a/7b/7c na dostawę pojemników na odpady dla Kąpieliska Morskiego

Wynik postępowania nr 7a/K/2018 na dostawę 50 szt. oznakowanych pojemników na odpady 120 l – wpłynęły 4 oferty. Najkorzystniejsza cenowo od firmy EKOAWAL z Rekowa Górnego na kwotę brutto: 5.350,00 zł Wynik postępowania nr 7b/K/2018 na dostawę 10 szt. pojemnikówCzytaj więcej