Rozstrzygnięcia postępowań

Wynik postępowania nr 11/O/2018 Zakup i dostawa 15 ton koksu i 20 ton miału węglowego

W wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego nr 11/O/2018z dnia 02.10.2018r. w terminie wpłynęły 3 oferty, które spełniały warunki postępowania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Coal Trade Sp. z o.o. Szczecin w kwocie brutto 29790,60 zł co stanowi pozytywnąCzytaj więcej

Wynik postępowania 11/K/2018 Remont/modernizacja kładek i wjazdów z relumatu zlokalizowanych wzdłuż wydmy białej przy ul. Żeromskiego w Świnoujściu, na odcinku wejścia na plażę przy węźle F (oznaczenie wg symboli tablic Ośrodka) oraz kładki z relumatu od wejścia przy ul. Trentowskiego.

W wyniku przeprowadzonego postępowania nr 11/K/2018 z dn. 01.10.2018 r. dotyczącego remontu/modernizacji kładek i wjazdów z relumatu zlokalizowanych wzdłuż wydmy białej przy ul. Żeromskiego w Świnoujściu, na odcinku wejścia na plażę przy węźle F (oznaczenie wg symboli tablic Ośrodka) orazCzytaj więcej

Rozstrzygnięcie postępowania nr 25/I-BW/2018 zakup 2 zestawów stół = ława bez oparć dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz ” na imprezę pod nazwa II Świnoujski Bieg Wyspiarza

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie Zapytania Ofertowego nr 25/I-BW/2018 z dn. 13.09.2018 r. na zakup 2 zestawów stół +  ławy bez oparć na plecy, na potrzeby organizacji imprezy pod nazwą: „II świnoujski Bieg Wyspiarza” – Projekt dofinansowany przez UnięCzytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania 10/O/2018

Informujemy, że na zapytanie ofertowe nr 10/O/2018 na: Wymianę żarówek w lampach na słupach oświetleniowych na terenie boiska z nawierzchnią sztuczną przy ul. Matejki 17 A w  Świnoujściu  – brak ofert.  

Wynik postępowania 29/K/2018 na usunięcie traw, wydmowej struktury korzeniowej i piasku z belek oporowych na wydmowym ciągu pieszym w ramach zadania dotacyjnego na remont, modernizację kładek i wjazdów z relumatu

W wyniku przeprowadzonego postępowania nr 29/K/2018 z dn.6.09.2018 r. dotyczącego  usunięcia traw, wydmowej struktury korzeniowej i piasku z belek oporowych na wydmowym ciągu pieszym w ramach zadania dotacyjnego na remont, modernizację kładek i wjazdów z relumatu, w terminie wpłynęły 3Czytaj więcej

Rozstrzygnięcie postępowania nr 24/I-BW/2018 zakup 148 sztuk pucharów (74+32+42) dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz ” na imprezę pod nazwa II Świnoujski Bieg Wyspiarza

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie Zapytania Ofertowego nr 24/I-BW/2018 z dn. 21.08.2018 r. na: zakup 148 sztuk pucharów (74+32+42) dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” na imprezę pod nazwą „II Świnoujski Bieg Wyspiarza” – Projekt dofinansowany przez Unię Europejską zeCzytaj więcej

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 29/BP/2018 na: „Zakup i montaż platform na skutery – 4 szt.”

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” uprzejmie informuje o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 29/BP/2018 z dnia 27.08.2018r. zgodnie z pkt 12 zapytani ofertowego na zadanie: „Zakup i montaż platform na skutery – 4 szt.”.

Rozstrzygnięcie postępowania nr 23/I-BW/2018 na przygotowanie projektu oraz produkcję 650 sztuk t-shirt oddychających (400 dla osób dorosłych- biegaczy, 100 dla osób dorosłych-kijkarzy, 150 dla dzieci i młodzieży)z nadrukiem na II Świnoujski Bieg Wyspiarza

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie Zapytania Ofertowego nr 23/I-BW/2018 z dn. 14.08.2018 r. na: przygotowanie projektu oraz produkcję 650 sztuk t-shirt oddychających (400 dla osób dorosłych – biegaczy, 100 dla osób dorosłych – kijkarzy, 150 dla dzieci i młodzieży)zCzytaj więcej

Wynik postępowania na zakup z dostawa 30 szt. akumulatorów do oświetlenia awaryjnego na Pływalnię Krytą.

W wyniku przeprowadzonego postępowania nr 19/PŁ/2018 z dn.21.08.2018 na zakup i dostawę 30 szt. pakietów akumulatorów do oświetlenia awaryjnego na Pływalni wpłynęły w terminie 4 oferty. Najkorzystniejszą cenowo przedłożyła firma KOMERS z Jeleniej Góry za kwotę brutto 996,30 zł uzyskującCzytaj więcej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego Nr 35/GSDT/2018

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” informuje, iż w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego nr 35/GSDT//2018 z dnia 01.08.2018 r. na zadanie pn.„ wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania – Wymiana istniejącego oświetlenia na oświetlenie energooszczędne t. LED w obiektach OSiR „Wyspiarz”Czytaj więcej