Rozstrzygnięcia postępowań

Wynik postępowania na dostawę chemii basenowej dla Pływalni Krytej OSiR Wyspiarz (nr sprawy 1/PŁ/2020)

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego zapytania cenowego nr 1/PŁ/2020 z dn. 14.01.2020 r. dot. dostaw chemii basenowej do uzdatniania, dezynfekcji i pielęgnacji dla Pływalni Krytej OSiR Wyspiarz w terminie postępowania wpłynęły 4 oferty. Najniższą cenę zaoferowała firma KONTAKT s.c. zCzytaj więcej

Rozstrzygnięcia przetargów na 5 szaletów publicznych na Kąpielisku Morskim Świnoujście

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego pisemnego przetargu na 5 szaletów publicznych zlokalizowanych na przejściach plażowych zapadły następujące rozstrzygnięcia: Sanitariat Uzdrowiskowa – wpłynęła 1 oferta, złożona przez FU P.Hojda w łącznej kwocie oferowanej kwoty najmu 32.250,00 zł Sanitariat Powstańców Śląskich –Czytaj więcej

Informacja o rozstrzygnięciu I nieograniczonego pisemnego przetargu ofertowego na dzierżawę gruntu przy ul. Piłsudskiego 9 w Świnoujściu o pow. 1500m2 z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu samochodowego w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Na przetarg wpłynęła 1 oferta od Pani Justyny Lisiak na kwotę roczną 42.570,00 zł brutto, która tym samym uzyskała prawo do zawarcia umowy dzierżawy

Informacja o wyniku przetargów na najem szaletów publicznych w Świnoujściu

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego przetargu wpłynęła 1 oferta na każdy z szaletów, spełniająca wymogi przetargu. Rekomendację do zawarcia umów w przedmiotowym zakresie  uzyskał Pan Andrzej Cichowlas ze Świnoujścia, oferując cenę za wynajem 49.600 zł brutto. Informacja z dn. 8.01.2019Czytaj więcej

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia przetargu na dzierżawę gruntu przy ul. Piłsudskiego 9 w Świnoujściu o powierzchni 1500 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu samochodowego w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Na przetarg wpłynęła 1 oferta Pani Justyny Lisak  ze Świnoujścia, która zaoferowała następujące kwoty: 1,54 zł brutto/1m2  w miesiącach styczeń – kwiecień i październik – grudzień, 3,52 zł brutto/1m2 w miesiącach maj – wrzesień.

Informacja o rozstrzygnięciu nr 15/PŁ/2019 na badanie wody basenowej na rok 2020

Informujemy , iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania cenowego nr 15/pł/2019 z dnia 11.12.2019 r. w terminie składania ofert wpłynęły 4 oferty. Najkorzystniejszą cenowo przedłożyła firma BIOCHEMIK SP z o. o. z Śmiłowa na kwotę brutto 4 555.51Czytaj więcej

Wynik postępowania nr 7/AW/2019 – Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy wraz z wymaganymi badaniami diagnostycznymi i konsultacjami specjalistycznymi dla kandydatów do pracy i pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu

Wynik postępowania nr 7/AW/2019 – Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy wraz z wymaganymi badaniami diagnostycznymi i konsultacjami specjalistycznymi dla kandydatów do pracy i pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytaniaCzytaj więcej

Wynik postępowania nr 6/AW/2019 – Świadczenie usług informatycznych w Ośrodku Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu

Wynik postępowania nr 6/AW/2019 – Świadczenie usług informatycznych w Ośrodku Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 6/AW/2019 na świadczenie usług informatycznych w Ośrodku Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu wpłynęła 1Czytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania nr 30/KR/2019 z dnia 11.12.2019r.dot. „Wykonanie projektu, druk oraz dostawa materiałów reklamowych – ulotek składanych dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu”.

Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz w Świnoujściu uprzejmie informuje że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 30/KR/2019 z dnia 11.12.2019r.dot. Wykonanie projektu, druk oraz dostawa materiałów reklamowych – ulotek składanych dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” wCzytaj więcej

Wynik postępowania dot. zapytania ofertowego 14/OC/2019 – dotyczący : Świadczenie usług dostawy sygnału internetowego i transmisji danych do budynku Mariny przy ulicy Zalewowej 86 w Łunowie, oraz Boiska Sportowego położonego przy ulicy Białoruskiej 2 w Świnoujściu wraz z nadaniem publicznego stałego adresu IP.

Wynik postępowania dot. zapytania ofertowego 14/OC/2019 – dotyczący : Świadczenie usług dostawy sygnału internetowego i transmisji danych do budynku Mariny przy ulicy Zalewowej 86 w Łunowie, oraz Boiska Sportowego położonego przy ulicy Białoruskiej 2 w Świnoujściu wraz z nadaniem publicznegoCzytaj więcej