Rozstrzygnięcia postępowań

Wyniki postępowania nr 7/O/2017 dostawa i montaż masztu flagowego

Informujemy, iż w toku przeprowadzonego postępowania nr 7/O/2017 dot. dostawy  i montażu masztu flagowego na terenie Stadionu Miejskiego przy ul. Matejki 22 Świnoujściu najkorzystniejszą cenowo ofertę przedłożyła firma Agra Producent Masztów Flagowych w kwocie brutto 1808,10 zł co stanowi pozytywnąCzytaj więcej

Wynik postępowania 12/PŁ/2017 na: Zabezpieczenie ratownicze Pływalni Krytej OSIR Wyspiarz w okresie od 25.09.2017 do 30.06.2018 r.

W wyniku zapytania cenowego nr 12/PŁ/2017 r.  w terminie wpłynęły 2 oferty, które spełniały warunki postępowania. Najkorzystniejszą cenową ofertę przedłożyła: Fundacja Wodna Służba Ratownicza z Wrocławia,  ze stawką roboczogodziny 24,00 zł, w związku z czym uzyskała rekomendację do zawarcia umowyCzytaj więcej

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego nr OSiR/ZP/9/2017 na „przekształcenie i przystosowanie terenu po rozbiórce domków kempingowych nr 19-36 na stworzenie pola caravaningowego na Kempingu „Relax” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu – wykonanie instalacji sanitarnej zasilającej nowe pole caravaningowe”.

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu informuję że w przetargu nieograniczonym nr OSiR/ZP/9/2017 na: „przekształcenie i przystosowanie terenu po rozbiórce domków kempingowych nr 19-36 na stworzenie pola caravaningowego na Kempingu „Relax” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu – wykonanie instalacji sanitarnej zasilającejCzytaj więcej

Rozstrzygnięcie postępowania nr 25/GSDT/2017 z dnia 29.08.2017r.

W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku w trybie Zapytania Ofertowego nr 25 /GSDT/2017  z dn. 29.08.2017r.,dotyczącego: wykonywania obowiązków pogotowia technicznego, nadzoru i obsługi serwisowo – eksploatacyjnej kotłowni wraz z urządzeniami towarzyszącymi i osprzętem oraz instalacji zlokalizowanych w obiektach Ośrodka Sportu iCzytaj więcej

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 18/I-BW/2017 z dn. 23.08.2017r.

W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku w trybie Zapytania Ofertowego nr 18/I-BW/2017 z dn. 23.08.2017r.r. dotyczącego: zakupu 93 sztuk pucharów (75+18) dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” na imprezę pod nazwą: „I świnoujski Bieg Wyspiarza”- Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego FunduszuCzytaj więcej

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na „przekształcenie i przystosowanie terenu po rozbiórce domków kempingowych nr 19-36 na stworzenie pola caravaningowego na Kempingu „Relax” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu – wykonanie instalacji sanitarnej zasilającej nowe pole caravaningowe”.

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu informuję że w przetargu nieograniczonym nr OSiR/ZP/9/2017 na: „przekształcenie i przystosowanie terenu po rozbiórce domków kempingowych nr 19-36 na stworzenie pola caravaningowego na Kempingu „Relax” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu – wykonanie instalacjiCzytaj więcej

Wynik postępowania nr 3/AW/2017 – Świadczenie usług informatycznych w Ośrodku Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 3/AW/2017 na świadczenie usług informatycznych w Ośrodku Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą ofertę przedłożył Pan Tomasz Kotwicki ze Świnoujścia.

Informacja o wyniku postępowania zapytania ofertowego nr 31/KR/2017 z dnia 16.08.2017r. na „dostawę 34 szt. telewizorów wraz z uchwytami pozycjonowany dla obiektu Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu – Kempingu „Relax” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu”.

Dziękujemy Państwu za udział w postępowaniu. W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku w trybie zapytania ofertowego nr 31/KR/2017 z dnia 16.08.2017r. na „dostawę 34 szt. telewizorów wraz z uchwytami pozycjonowany dla obiektu Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu – KempinguCzytaj więcej

Informacja o wyborze wykonawcy na wykonanie płyty fundamentowej pod garaż

Na zapytanie nr 2/A/2017 wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą złożył Pan Piechocki Wojciech ze Świnoujścia na kwotę 8.450,00zł  brutto.

Wynik postępowania nr 11/P/2017 na zakup i dostawę 30 szt. krzeseł typu ISO

Informujemy, iż w toku przeprowadzonego postępowania nr 11/P/2017 dot. zakupu i dostawy 30 szt. krzeseł typu ISO w terminie wpłynęło 11 ofert spełniających wymogi. Najkorzystniejszą cenowo ofertę przedłożyła firma Meriwa Sp.j. z Lublina w kwocie brutto: 2444,00 zł , coCzytaj więcej