Rozstrzygnięcia postępowań

Rozstrzygnięcie postępowania 9/K/2019 na wykonanie i dostawę tablic na Kąpielisko Morskie

Informujemy iż w wyniku postępowania nr 9/K/2019 na wykonanie i dostawę tablic na Kąpielisko Morskie wpłynęło w terminie  11 ofert. Kryterium najniższej ceny spełniła firma IMPRENTA z Wrocławia oferując kwotę 4 858,50 zł brutto za wykonanie i dostawę zamówienia. UzyskałaCzytaj więcej

Wynik postępowania dot. zapytania ofertowego 13/OC/2019 – dotyczący : Zakupu wraz z dostawą trzech komputerów stacjonarnych oraz jednego komputera przenośnego (Laptop) dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” położonego przy ulicy Matejki 22 w Świnoujściu

Wynik postępowania dot. zapytania ofertowego 13/OC/2019 – dotyczący : Zakup wraz z dostawą trzech komputerów stacjonarnych oraz jednego komputera przenośnego (Laptop) dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” położonego przy ulicy Matejki 22 w Świnoujściu W wyniku przeprowadzonego postępowania otrzymano pięćCzytaj więcej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 14/O/2019 na „Dostawę nawozów, nasion i środków ochrony roślin”

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz informuje, iż w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego nr 14/O/2019 z dnia 02.12.2019 r. na zadanie pn.„Dostawę nawozów, nasion i środków ochrony roślin” wpłynęła 1 oferta. Złożyła ją firma ProGrass Sp. z o.o. Trzciana, 32-733Czytaj więcej

Wynik postępowania dot. zapytania ofertowego 12/OC/2019 – dotyczący : Świadczenie usług nadzoru informatycznego w Ośrodku Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu dot. oprogramowania firmy Sage.

Wynik postępowania dot. zapytania ofertowego 12/OC/2019 – dotyczący : Świadczenie usług nadzoru informatycznego w Ośrodku Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu dot. oprogramowania firmy Sage. W wyniku przeprowadzonego postępowania otrzymano oferty od dwóch wykonawców. Najtańszą ofertę złożyła firma: Softlandia S.KuracińskiCzytaj więcej

Unieważnienie zapytania ofertowego Nr 73/GSDT/2019

Zgodnie z ” Regulaminem udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro ” paragraf 4, punkt 8 dotyczącym „Zapytania ofertowego nr 73/GSDT/2019” z dnia 12.11.2019 roku- unieważnia się ww. zapytanie ofertowe dotyczące: Świadczenie usługCzytaj więcej

Wynik postępowania dot. zapytania ofertowego 11/OC/2019 – dotyczący : Zakupu wraz z dostawą jednej niszczarki o wysokiej wydajności oraz dwóch niszczarek o średniej wydajności dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” położonego przy ulicy Matejki 22 w Świnoujściu

Wynik postępowania dot. zapytania ofertowego 11/OC/2019 – dotyczący : Zakupu wraz z dostawą jednej niszczarki o wysokiej wydajności oraz dwóch niszczarek o średniej wydajności dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” położonego przy ulicy Matejki 22 w Świnoujściu W wyniku przeprowadzonegoCzytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania nr 32/I/2019  wykonanie usługi cateringowej w dniu 07.12.2019r., dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” podczas imprezy pod nazwą VI Inwazja Morsujących Mikołajów

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 32/I/2019 na wykonanie usługi cateringowej w dniu 07.12.2019 r., dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” na imprezę pod nazwą VI Inwazja Morsujących Mikołajów, wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę cenową przedłożyła firma BarCzytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania nr 8/BP/2019 – wykonanie oznakowanie pomostów, miejsc postojowych i nabrzeży portu jachtowego Basen Północny w Świnoujściu

Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz informuje, że w wyniku postępowania nr 8/BP/2019 na wykonanie oznakowanie pomostów, miejsc postojowych i nabrzeży portu jachtowego Basen Północny w Świnoujściu, wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę cenową przedłożyła firma Studio Reklamy APLIKATORNIA Paweł Tabiński zCzytaj więcej

Unieważnienie zapytania ofertowego Nr 77/GSDT/2019

Na zapytanie ofertowe nr 77/GSDT/2019 z dnia 25.11.2019 roku – Remont wybranych ciągów pieszych na Kempingu „Relax” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu nie wpłynęła żadna oferta i zapytanie ofertowe zostało unieważnione.

Wynik postępowania dot. zapytania ofertowego 10/OC/2019 – dotyczący : Świadczenia usługi z zakresu dostawy sygnału telewizji do Hali Tenisowej położonej przy Matejki 17a w Świnoujściu

Wynik postępowania dot. zapytania ofertowego 10/OC/2019 – dotyczący : Świadczenia usługi  z zakresu dostawy sygnału telewizji do Hali Tenisowej położonej przy Matejki 17a w Świnoujściu W wyniku przeprowadzonego postępowania otrzymano ofertę od jednego wykonawcy. Najtańszą ofertę złożyła firma: AC SystemyCzytaj więcej