Rozstrzygnięcia postępowań

Informacja o wyniku postępowania nr 14/BP/2020 na zakup telewizora 55″ 4K Ultra HD

Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz informuje, że w wyniku postępowania nr 14/BP/2020 na „zakup telewizora 55″ 4K Ultra HD” wpłynęły  2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę na kwotę 1 504,07 zł netto złożyła firma TERG S.A  ul. Za Dworcem 1D , 77-400 Złotów.Czytaj więcej

Wynik postępowania nr 9/O/2020 Zakup i dostawa 25 ton koksu opałowego

W wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego nr 9/O/2020 z dnia 15.09.2020 r. w terminie wpłynęły 4 oferty, które spełniały warunki postępowania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Nest Paliwa Paweł Kowalczyk, ul. Transportowa 25, 70-715 Szczecin w kwocie bruttoCzytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania nr 15/GSDT/2020 – Remont konserwacyjny dachu wraz z czyszczeniem rynien na hali tenisowej

Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz informuje, że w wyniku postępowania nr 15/GSDT/2020 na „Remont konserwacyjny dachu wraz z czyszczeniem rynien na hali tenisowej”, w terminie wpłynęły 2 oferty, które spełniały wymogi formalne. Oferta złożona przez Zakład Blacharski – Dekarski Bogdan Fogt,Czytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania nr 14/GSDT/2020 – Wykonanie ekspertyzy konstrukcyjno – budowlanej masztów oświetleniowych boiska piłkarskiego OSiR Wyspiarz w Świnoujściu

Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz informuje, że w wyniku postępowania nr 14/GSDT/2020 na „Wykonanie ekspertyzy konstrukcyjno – budowlanej masztów oświetleniowych boiska piłkarskiego OSiR Wyspiarz w Świnoujściu”, w terminie wpłynęły 4 oferty, które spełniały wymogi formalne. Oferta złożona przez firmę Tuxbel Engineering Sp. zCzytaj więcej

Informacja o rozstrzygnięciu I nieograniczonego pisemnego przetargu ofertowego na dzierżawę gruntu przy ul. Piłsudskiego 9 w Świnoujściu o pow. 1500m2 z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu samochodowego w okresie od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r.

Na przetarg wpłynęła 1 oferta od Pani Justyny Lisiak na kwotę roczną 37.620,00 zł brutto, która tym samym uzyskała prawo do zawarcia umowy dzierżawy

Wynik postępowania numer 251.ADM.17.2020 dotyczący: zakupu wraz z dostawą trzech komputerów stacjonarnych oraz trzech monitorów dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” położonego przy ulicy Matejki 22 w Świnoujściu

W związku z przeprowadzonym postępowaniem numer 251.ADM.17.2020 dotyczącym: zakupu wraz z dostawą trzech komputerów stacjonarnych oraz trzech monitorów dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” położonego przy ulicy Matejki 22 w Świnoujściu otrzymano 3 oferty. Najtańszą ofertę przedstawiła firma: Prime ComputersCzytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania nr 11/GSDT/2020 – Wykonanie monitoringu skateparku i boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z projektem

Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz informuje, że w wyniku postępowania nr 11/GSDT/2020 na „Wykonanie monitoringu skateparku i boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z projektem”, w terminie wpłynęły 2 oferty, które spełniały wymogi formalne. Oferta złożona przez firmę TMF Poland TruNet Maciej Filipowicz, ul.Czytaj więcej

Wynik postępowania COVID-19/16 dot.: zakupu wraz z dostawą zamgławiacza ULV do dezynfekcji

W związku z przeprowadzonym postępowaniem numer COVID-19/16 dotyczącym: zakupu wraz z dostawą zamgławiacza ULV do dezynfekcji otrzymano 1 ofertę. Najtańszą ofertę przedstawiła firma: Informatyk P.Polcyn, Ł.Żużak S.J. ul. Młyńska 20 62-052 Komorniki 4064,23 zł netto / 4 999,00 zł bruttoCzytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania nr 13/BP/2020 na Uporządkowanie istniejącej instalacji sieci komputerowej w budynku Bosmanki w Porcie Jachtowym Basen Północny w Świnoujściu

Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz informuje, że w wyniku postępowania nr 13/BP/2020 na Uporządkowanie istniejącej instalacji sieci komputerowej w budynku Bosmanki w Porcie Jachtowym Basen Północny w Świnoujściu wpłynęły  2 oferty. Najkorzystniejsza ofertę na kwotę 3 660,oo zł netto złożyła firmaCzytaj więcej

Wynik postępowania COVID-19/14-dot. zakupu wraz z dostawą odkurzacza basenowego do powierzchni wielkogabarytowych

W związku z przeprowadzonym postępowaniem numer COVID-19/14 dotyczącym: zakupu wraz z dostawą odkurzacza basenowego do powierzchni wielkogabarytowych. otrzymano 2 oferty, jedna z ofert podlega odrzuceniu-złożona po terminie składania ofert. Najtańszą ofertę przedstawiła firma: Zakład Produkcyjno-Usługowy GOTIX W.H. Gotowicz Szubin, ul.Czytaj więcej