Rozstrzygnięcia postępowań

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia zapytania ofertowego Nr 27/GSDT/2017

W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku w trybie zapytania ofertowego nr 27/GSDT/2017, z dnia 09.10.2017 r. na „Wykonanie prac związanych z usunięciem i podcinką drzew rosnących na terenie OSiR „Wyspiarz” w Świnoujściu” informujemy, że do dnia 27.10.2017r. do godz. 12.00. otrzymanoCzytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania ofertowego Nr 26/GSDT/2017

W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku w trybie zapytania ofertowego nr 26/GSDT/2017 z dnia 06.10.2017r. na „Remont pieca w kotłowni na paliwo stałe zlokalizowanej w budynku Hali Sportowej OSiR , przy ul. Piłsudskiego 9, w Świnoujściu” informujemy, że do dnia 20.10.2017r.Czytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania zapytania ofertowego nr 35/KR/2017 z dnia 29.09.2017r na świadczenie usług z zakresu dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji oraz odkomarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami wg potrzeb na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu.

W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku w trybie zapytania ofertowego nr 35/KR/2017 z dnia 29.09.2017r. na „świadczenie usług z zakresu dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji oraz odkomarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami wg potrzeb na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu” informujemy,Czytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania zapytania ofertowego nr 34/KR/2017 z dnia 11.09.2017r. na „Remont pokryć dachowych w domkach kempingowych nr 1-6 na Kempingu „Relax” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu”.

W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku w trybie zapytania ofertowego nr 34/KR/2017 z dnia 11.09.2017r. na „Remont pokryć dachowych w domkach kempingowych nr 1-6 na Kempingu „Relax” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu” informujemy, że do dnia 09.10.2017r. do godz. 9.00. otrzymanoCzytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania zapytania ofertowego nr 33/KR/2017 z dnia 05.09.2017r.na „dostawę systemu kontroli dostępu (wjazdu/wyjazdu pojazdów) oraz szlabanu wraz z instalacją, konfiguracją (wdrożeniem, szkoleniem pracowników) dla obiektu Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu – Kempingu „Relax” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu”.

W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku w trybie zapytania ofertowego nr 33/KR/2017 z dnia 05.09.2017r.na „„dostawę systemu kontroli dostępu (wjazdu/wyjazdu pojazdów) oraz szlabanu wraz z instalacją, konfiguracją (wdrożeniem, szkoleniem pracowników) dla obiektu Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu – KempinguCzytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania zapytania ofertowego nr 32/KR/2017 z dnia 18.08.2017r na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót przy zadaniach: „Wykonanie remontu sanitariatu nr II na Kempingu „Relax”, przy ul. Słowackiego1 w Świnoujściu” „ Przekształcenie i przystosowanie terenu po rozbiórce domków kempingowych nr 19-36 na stworzenie pola caravaningowego na Kempingu „Relax” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu – wykonanie instalacji sanitarnej zasilającej nowe pole caravaningowe”.

W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku w trybie zapytania ofertowego nr 32/KR/2017 z dnia 18.08.2017r. na „pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót przy zadaniach: 1. „Wykonanie remontu sanitariatu nr II na Kempingu „Relax”, przy ul. Słowackiego1 w Świnoujściu” 2.Czytaj więcej

Zawiadomienie o unieważnienie postępowania Nr OSIR/ZP/10/2017

Działając zgodnie z art.93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia iż unieważnia postępowanie Nr OSIR/ZP/10/2017 dotyczące – „Remontu nabrzeży zewnętrznych nr4 i 13.1 na terenie Portu Jachtowego – Basen Północny w Świnoujściu – odcinekCzytaj więcej

NAPRAWA NAWIERZCHNI PRZY UL. MATEJKI 22

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu informuje, że na zapytanie ofertowe nr 3/A/2017 do dnia 25.10.2017r. wpłynęły 2 oferty.  Najkorzystniejsza oferta wpłynęła od Pana Andrzeja Danielewicza ze Świnoujścia na kwotę 5.500,00zł brutto, który uzyskał prawo do zawarcia umowy.

Wynik postępowania nr 10/O/2017 Zakup i dostawa 25 ton koksu i 25 ton miału węglowego

W wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego nr 10/O/2017z dnia 27.09.2017r. w terminie wpłynęło 5 oferty, które spełniały warunki postępowania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Coal Trade  Sp. z o.o. Szczecin w kwocie brutto 40 590.00 zł co stanowiCzytaj więcej

Wynik postępowania 9/O/2017 na „Zakup i dostawę podium”

W wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego nr 9/O/2017 z dnia 20.09.2017r. w terminie wpłynęły 3 oferty, które spełniały warunki postępowania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Pesmenpol Sp. z o.o. z Myślenic w kwocie brutto 1968.00 zł co stanowiCzytaj więcej