Rozstrzygnięcia postępowań

Wynik postępowania 251.ADM.4.2020 dotyczący świadczenia usług telefonii komórkowej.

W związku z przeprowadzonym postępowaniem numer 251.ADM.4.2020 dotyczącym świadczenia usług telefonii komórkowej otrzymano 5 ofert. Najtańszą ofertę przedstawiła firma: Telestrada S.A. Aleja Krakowska 22a, 02-284 Warszawa, oferując cenę: za jeden abonament 11,99 zł netto / 14,75 brutto za osiem abonamentówCzytaj więcej

Informacja o wyniku nieograniczonego przetargu pisemnego na dzierżawę 1,5m² terenu na plaży w Świnoujściu po lewej(zachodniej) stronie zejścia z ul. B. Prusa na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży hot dogów / zapiekanek z wózka (przyczepki) gastronomicznego (ej) w sezonie letnim 2020.

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu uprzejmie informuje, że w terminie przewidzianym w postępowaniu wpłynęła 1 oferta spełniająca warunki przetargu. W toku postępowania wyłoniono ofertę Pana Krzysztofa Lach ze Świnoujścia prowadzącego działalność pod nazwą Krzysztof Lach, z kwotą czynszuCzytaj więcej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 6/O/2020 na „Dostawę nawozów, nasion i środków ochrony roślin”

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz informuje, iż w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego nr 16/O/2020 z dnia 22.04.2020 r. na zadanie pn.„Dostawę nawozów, nasion i środków ochrony roślin” wpłynęła 1 oferta. Złożyła ją firma ProGrass Sp. z o.o. Trzciana, 32-733Czytaj więcej

Informacja o wyniku II pisemnego przetargu ofertowego na dzierżawę 300m² terenu na plaży w Świnoujściu po lewej stronie zejścia z ul. B. Prusa na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na usytuowaniu urządzeń rekreacyjnych w sezonach letnich 2020, 2021 i 2022.

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu uprzejmie informuje, że w terminie przewidzianym w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta, w  związku z powyższym w toku postępowania nie uzyskano rozstrzygnięcia.  

Informacja o wyniku nieograniczonego przetargu pisemnego na dzierżawę 56m² terenu na plaży w Świnoujściu, przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na usytuowaniu 14 przebieralni na plaży w sezonach letnich w latach 2020, 2021, 2022.

Informacja o wyniku nieograniczonego przetargu pisemnego na dzierżawę 56m² terenu na plaży w Świnoujściu, przeznaczonego  na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na usytuowaniu 14 przebieralni na plaży w sezonach letnich w latach 2020, 2021, 2022. Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” wCzytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania nr 01/03/PPOZ/2020 – Przegląd i konserwacja urządzeń przeciwpożarowych.

Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz w Świnoujściu uprzejmie informuje że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 01/03/PPOZ/2020  – „Przegląd i konserwacja urządzeń przeciwpożarowych „-w wyznaczonym terminie wpłynęło 12 ofert w tym  6 ofert spełniających warunki zapytania. ZamawiającyCzytaj więcej

Unieważnia się postępowania nr 10/GSDT/2020 – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania – Remont drogi wjazdowej i placu manewrowego w Ośrodku Sportu i Rekreacji WYSPIARZ w Świnoujściu przy ul. Matejki 22

Unieważnia się postępowania nr 10/GSDT/2020 na „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  dla zadania – „Remont drogi wjazdowej i placu manewrowego w Ośrodku Sportu i Rekreacji WYSPIARZ w Świnoujściu przy ul. Matejki 22”, ze względu na zaistniałą sytuację w kraju związaną z epidemią.

Nie wpyneła żadna oferta w przetargu nr 2/ŁP/2020 na dzierżawę placu o powierzchni 18 m2, położonego na terenie Przystani Łunowo w Świnoujściu/Łunowie przy ul. Zalewowej 86, położonego na części działki nr. 517/2 obręb ewidencyjny 18, dla celów prowadzenia działalności -gastronomicznej w formie food trucka

Wynik postępowania na NAJEM PARKINGU KU MORZU

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wpłynęła 1 oferta przez FIRMĘ PROJEKT PARKING SP. Z O.O. z Poznania na kwotę 6.020,00 zł brutto miesięcznie

Wynik postępowania na NAJEM PARKINGU PRZY PŁYWALNI

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wpłynęły 2 oferty, najkorzystniejsza cenowo była złożona przez Pana MARCIN ZDUNEK ZE Świnoujścia na kwotę 10.801,60 zł brutto miesięcznie