Rozstrzygnięcia postępowań

Wszczęcie procedury wyłonienia kolejnego Wykonawcy w postępowaniu nr OSIR/ZP/6/2020 na realizację zadania publicznego „Kompleksowe świadczenie usług ratownictwa wodnego w obiekcie Kompleksu Sportowego Uznam Arena – Pływalnia Kryta ul. Gdyńska 26, 72-600 Świnoujście

Informujemy, Państwa iż w związku z pismem jakie wpłynęło w dn.12.01.2021 r. ze Stowarzyszenia Rekreacyjno-Sportowego Delpninus Sport Promotion z siedzibą we Wrocławiu zawiadamiającym Zamawiającego o rezygnacji z podpisania umowy w zakresie realizacji zadania na.: „Kompleksowe świadczenie usług ratownictwa wodnego wCzytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania nr 22/GSDT/2020 – Świadczenie usług w zakresie nadzoru i obsługi serwisowo – eksploatacyjnej kotłowni wraz z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi będących w użytkowaniu OSiR WYSPIARZ w Świnoujściu

Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz informuje, że w wyniku postępowania nr 22/GSDT/2020 na „Świadczenie usług w zakresie nadzoru i obsługi serwisowo – eksploatacyjnej kotłowni wraz z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi będących w użytkowaniu OSiR WYSPIARZ w Świnoujściu”, w ustalonym terminie wpłynęłaCzytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania nr 21/GSDT/2020 – Świadczenie usług w zakresie pogotowia technicznego dla OSiR WYSPIARZ w Świnoujściu

Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz informuje, że w wyniku postępowania nr 21/GSDT/2020 na „Świadczenie usług w zakresie pogotowia technicznego dla OSiR WYSPIARZ w Świnoujściu”, w ustalonym terminie wpłynęła 1 oferta, która spełniała wymogi formalne. Oferta złożona przez Termofenix s.c., ul. MarkiewiczaCzytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania nr 20/GSDT/2020 – Wykonanie okresowych przeglądów technicznych i przydatności do użytkowania elementów infrastruktury portowej: Basenu Północnego – Port Jachtowy Świnoujście oraz przystani Łunowo i Karsibór eksploatowanej przez OSiR Wyspiarza Świnoujście

Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz informuje, że w wyniku postępowania nr 20/GSDT/2020 na „Wykonanie okresowych przeglądów technicznych i przydatności do użytkowania elementów infrastruktury portowej: Basenu Północnego – Port Jachtowy Świnoujście oraz przystani Łunowo i Karsibór eksploatowanej przez OSiR Wyspiarza Świnoujście” , wCzytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania nr 251.11/KR/2020 dot. zadania świadczenie doraźnych i okresowych usług z zakresu dezynfekcji /COVID19, dezynsekcji, deratyzacji oraz odkomarzania wg potrzeb na obiektach Ośrodka Sportu   i Rekreacji „Wyspiarz”  w Świnoujściu

Informacja o wyniku postępowania nr 251.11/KR/2020 dot. zadania świadczenie doraźnych i okresowych usług z zakresu dezynfekcji /COVID19, dezynsekcji, deratyzacji oraz odkomarzania wg potrzeb na obiektach Ośrodka Sportu   i Rekreacji „Wyspiarz”  w Świnoujściu Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz w Świnoujściu uprzejmieCzytaj więcej

Wynik postępowania 251.ADM.20.2020 – świadczenia usług nadzoru informatycznego w roku 2021 dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu dot. oprogramowania firmy Sage

W związku z przeprowadzonym postępowaniem numer 251.ADM.20.2020 dotyczącym świadczenia usług nadzoru informatycznego w roku 2021 dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu dot. oprogramowania firmy Sage otrzymano 4 oferty: Najtańszą ofertę przedstawiła firma: PATCOM Wojciech Wiktor Drewniak Ul. KadetówCzytaj więcej

Wynik postępowania 251.ADM.21.2020 – zakup wraz z dostawą pojemników 120 litrów do zbiórki odpadów w ilości 50 sztuk dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu

W związku z przeprowadzonym postępowaniem numer 251.ADM.21.2020 dotyczącym zakupu wraz z dostawą pojemników 120 litrów do zbiórki odpadów w ilości 50 sztuk dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu otrzymano 5 ofert: Najtańszą ofertę przedstawiła firma: J King Sp.Czytaj więcej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 13/O/2020 na „Zakup i dostawa 42 sztuk naświetlaczy LED. Wymiany oświetlenia na Hali tenisowej w Świnoujściu przy ul. Matejki 17a”

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz informuje, iż w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego nr 13/O/2020 z dnia 07.12.2020 r. na zadanie pn.„Zakup i dostawa 42 sztuk naświetlaczy LED. Wymiany oświetlenia na Hali tenisowej w Świnoujściu przy ul. Matejki 17a” wpłynęłoCzytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania nr 19/GSDT/2020 – „Wykonanie okresowych kontroli rocznych i pięcioletnich stanu technicznego obiektów budowlanych wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego

Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz informuje, że w wyniku postępowania nr 19/GSDT/2020 na „Wykonanie okresowych kontroli rocznych i pięcioletnich stanu technicznego obiektów budowlanych wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego”, w ustalonym terminie wpłynęło 6 ofert,Czytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania nr 18/GSDT/2020 – Świadczenie usług kominiarskich i wykonywanie przeglądów wentylacji mechanicznej

Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz informuje, że w wyniku postępowania nr 18/GSDT/2020 na „Świadczenie usług kominiarskich i wykonywanie  przeglądów wentylacji mechanicznej”, w terminie wpłynęła 1 oferta, która spełniała wymogi formalne. Oferta złożona przez Centrum Kominiarskie, ul. K. Cedry 15, 66-100 Sulechów na kwotęCzytaj więcej