Rozstrzygnięcia postępowań

Informacja o wyborze oferty dot. zapytanie ofertowego nr 08/OS/2019 – Zbudowanie rzutni do pchnięcia kulą na terenie Stadionu Miejskiego w Świnoujściu. Projekt współfinansowany ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

W wyniku przeprowadzenia postępowania nr 08/OS/2019 dotyczącego wyboru oferenta na „Zbudowanie rzutni do pchnięcia kulą na terenie Stadionu Miejskiego w Świnoujściu. Projekt współfinansowany ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego”. Informujemy, że ostatecznie zapytanie ofertowe zostało unieważnione.

Informacja o wyborze oferty dot. zapytanie ofertowego nr 60/GSDT/2019 – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania – „ Budowa dwufunkcyjnej kotłowni gazowej wraz z siecią gazową od przyłącza do budynku biurowo – socjalnego OSiR Wyspiarz”

W wyniku przeprowadzenia postępowania nr 60/GSDT/2019 dotyczącego wyboru oferenta na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania – „ Budowa dwufunkcyjnej kotłowni gazowej wraz z siecią gazową od przyłącza do budynku biurowo – socjalnego OSiR Wyspiarz” informujemy, że w terminie wpłynęły 4Czytaj więcej

Wynik postępowania nr 8/PŁ/2019 na: „Zabezpieczenie ratownicze Pływalni Krytej OSiR Wyspiarz w okresie od 1.09.2019 – 30.06.2020 r. „

W wyniku przeprowadzonego postępowania nr 8/PŁ/2019 z 30.07.2019 r. w terminie składania ofert wpłynęły 4 oferty. Wszystkie spełniały wymogi zapytania. Na podstawie analizy przeprowadzonej w dn. 13.08.2019 przez Komisję, najkorzystniejszą cenowo przedstawiło Ratownictwo  Wodne Rzeczpospolitej z siedzibą w Olsztynie, zaCzytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania nr 7/O/2019 dotyczącego: „Dostawy i montażu masztu flagowego na terenie Stadionu Miejskiego przy ul. Matejki 22 w Świnoujściu”

Informujemy, iż w toku przeprowadzonego postępowania nr 7/O/2019 dot. dostawy i montażu masztu flagowego na terenie Stadionu Miejskiego przy ul. Matejki 22 Świnoujściu najkorzystniejszą cenowo ofertę przedłożyła firma Agra Producent Masztów Flagowych w kwocie brutto 2.183,25 zł co stanowi pozytywnąCzytaj więcej

Wynik postępowania nr 2/AW/2019 – Świadczenie usług Inspektora ds. BHP i PPOŻ w Ośrodku Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 2/AW/2019 na Świadczenie usług Inspektora ds. BHP i PPOŻ w Ośrodku Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu wpłynęła 1 oferta spełniająca warunki zapytania. Ofertę przedłożyła F.U. DeMiro ul. Rybacka 5/1, 72-500Czytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania nr 56/GSDT/2019 na: „Remont kotłowni gazowej w budynku socjalnym w Porcie Jachtowym – Basen Północny”.

Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz w Świnoujściu uprzejmie informuje że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 56/GSDT/2019 na: „Remont kotłowni gazowej w budynku socjalnym w Porcie Jachtowym – Basen Północny”. – do dnia 28.05.2019r. do godz. 10:00Czytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania nr 15/I/2019 na zakupu laptopa

Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz w Świnoujściu uprzejmie informuje że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 15/I/2019 na  zakupu laptopa,  wpłynęła 1 ofert. Firma Prime Computers  na  kwotę brutto: 3 185,70 zł.

Rozstrzygnięcie postępowania nr 6/06/K/2019 na dostawę i montaż 5 szt. kamer HIKVISION

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawę i montaż 5 szt. kamer HIKVISION, wpłynęły w terminie 2 oferty. Najkorzystniejszą cenowo przedstawiła firma INFART z Płocka (3477,00 zł netto) uzyskując rekomendację do realizacji zlecenia.

Informacja dodatkowa o wyborze oferty dot. zapytanie ofertowego nr 55/GSDT/2019 – Wykonanie projektu budowlanego stanowiska dla kamperów do zlewania nieczystości i opróżniania chemicznych toalet

W wyniku przeprowadzenia postępowania nr 55/GSDT/2019 dotyczącego wyboru oferenta na „Wykonanie projektu budowlanego stanowiska dla kamperów do zlewania nieczystości i opróżniania chemicznych toalet ”. Informujemy, że ostatecznie zapytanie ofertowe zostało unieważnione.

Informacja o wyniku postępowania nr 14/I/2019 na zakupu 24 sztuk statuetek szklanych na potrzeby organizacyjne imprezę pod nazwą”Pomerania Cup”

Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz w Świnoujściu uprzejmie informuje że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 14/I/2019 na  zakupu 24 sztuk statuetek szklanych na potrzeby organizacyjne imprezę pod nazwą: „Pomerania Cup”– Projekt dofinansowany przez Unię Europejską zeCzytaj więcej