Rozstrzygnięcia postępowań

Informacja o wyniku postępowania nr 56/GSDT/2019 na: „Remont kotłowni gazowej w budynku socjalnym w Porcie Jachtowym – Basen Północny”.

Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz w Świnoujściu uprzejmie informuje że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 56/GSDT/2019 na: „Remont kotłowni gazowej w budynku socjalnym w Porcie Jachtowym – Basen Północny”. – do dnia 28.05.2019r. do godz. 10:00Czytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania nr 15/I/2019 na zakupu laptopa

Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz w Świnoujściu uprzejmie informuje że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 15/I/2019 na  zakupu laptopa,  wpłynęła 1 ofert. Firma Prime Computers  na  kwotę brutto: 3 185,70 zł.

Rozstrzygnięcie postępowania nr 6/06/K/2019 na dostawę i montaż 5 szt. kamer HIKVISION

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawę i montaż 5 szt. kamer HIKVISION, wpłynęły w terminie 2 oferty. Najkorzystniejszą cenowo przedstawiła firma INFART z Płocka (3477,00 zł netto) uzyskując rekomendację do realizacji zlecenia.

Informacja dodatkowa o wyborze oferty dot. zapytanie ofertowego nr 55/GSDT/2019 – Wykonanie projektu budowlanego stanowiska dla kamperów do zlewania nieczystości i opróżniania chemicznych toalet

W wyniku przeprowadzenia postępowania nr 55/GSDT/2019 dotyczącego wyboru oferenta na „Wykonanie projektu budowlanego stanowiska dla kamperów do zlewania nieczystości i opróżniania chemicznych toalet ”. Informujemy, że ostatecznie zapytanie ofertowe zostało unieważnione.

Informacja o wyniku postępowania nr 14/I/2019 na zakupu 24 sztuk statuetek szklanych na potrzeby organizacyjne imprezę pod nazwą”Pomerania Cup”

Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz w Świnoujściu uprzejmie informuje że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 14/I/2019 na  zakupu 24 sztuk statuetek szklanych na potrzeby organizacyjne imprezę pod nazwą: „Pomerania Cup”– Projekt dofinansowany przez Unię Europejską zeCzytaj więcej

Wynik postępowania na dzierżawę gruntu położonego przy ul. Ku Morzu (działka Świnoujście Warszów nr 18 obr. 0011) w Świnoujściu o powierzchni parkingowej ok. 3200 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu samochodowego w okresie 1.06-30.09.2019 r.

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego II postępowania na dzierżawę gruntu położonego przy ul. Ku Morzu (działka Świnoujście Warszów nr 18 obr. 0011) w Świnoujściu o powierzchni parkingowej ok. 3200 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu samochodowego w okresie 1.06-30.09.2019 r.,Czytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania nr 12/I/2019 na zakupu 2 namiotów ekspresowych na potrzeby organizacyjne imprezę pod nazwą”Pomerania Cup”

Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz w Świnoujściu uprzejmie informuje że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 12/I/2019 na  zakupu 2 namiotów ekspresowych na potrzeby organizacyjne imprezę pod nazwą: „Pomerania Cup” – Projekt dofinansowany przez Unię Europejską zeCzytaj więcej

Informacja o wyborze oferty dot. zapytanie ofertowego nr 55/GSDT/2019 – Wykonanie projektu budowlanego stanowiska dla kamperów do zlewania nieczystości i opróżniania chemicznych toalet

W wyniku przeprowadzenia postępowania nr 55/GSDT/2019 dotyczącego wyboru oferenta na „Wykonanie projektu budowlanego stanowiska dla kamperów do zlewania nieczystości i opróżniania chemicznych toalet ”. Informujemy, że terminie wpłynęły 2 oferty, a najkorzystniejszą ofertę cenową złożyła firma – INSTAL – TECH z PołczynaCzytaj więcej

Informacja o wyborze oferty dot. zapytanie ofertowego nr 57/GSDT/2019

W wyniku przeprowadzenia postępowania nr 57/GSDT/2019 dotyczącego wyboru oferenta na „Wykonanie inwentaryzacji mocowania 3 pomostów pływających wraz z oceną techniczną dla Portu Jachtowego – Basen Północny”, informujemy, że do OSiR wpłynęły  4 oferty. Najkorzystniejszą ofertę cenową złożyła firma – HYDRONAUTIC ul.Czytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania nr 54/GSDT/2019 – „Regulacja posadowienia dwóch pomostów pływających się w  porcie  jachtowym  Basen  Północny w Świnoujściu, ul. Wyb. Władysława IV”

Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz w Świnoujściu uprzejmie informuje że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 54/GSDT/2019 dot. „Regulacja posadowienia dwóch pomostów pływających się w  porcie  jachtowym  Basen  Północny w Świnoujściu, ul. Wyb. Władysława IV” – doCzytaj więcej