Rozstrzygnięcia postępowań

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 12/O/2018 na „Dostawę nawozów, nasion i środków ochrony roślin”

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz informuje, iż w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego nr 12/O/2018 z dnia 06.12.2018 r. na zadanie pn.„Dostawę nawozów, nasion i środków ochrony roślin” wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą złożyła firma ProGrass Sp. z o.o. Trzciana, 32-733Czytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania nr 20/KR/2018 z dnia 30.11.2018r. dot. zadania na „wykonanie usługi usług transportu kontenera magazynowego z obiektu OSiR „Wyspiarz” Port Jachtowy Basen Północny ul. Wybrzeże Władysława IV do obiektu OSiR „Wyspiarz” Kemping „Relax” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu”

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 20/KR/2018 z dnia z dnia 30.11.2018r. dot. zadania na „wykonanie usługi usług transportu kontenera magazynowego z obiektu OSiR „Wyspiarz” Port Jachtowy Basen Północny ul. Wybrzeże Władysława IV do obiektu OSiR „Wyspiarz”Czytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania nr 19/KR/2018 z dnia 16.11.2018r. dot. zadania na „utwardzenie terenu po placu zabaw na Kempingu „Relax” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu”

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 19/KR/2018 z dnia z dnia 16.11.2018r.dot. zadania na „utwardzenie terenu po placu zabaw na Kempingu „Relax” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu” – wpłynęły 4 oferty spełniające warunki zapytania. Najkorzystniejszą ofertę złożyłaCzytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania nr 18/KR/2018 z dnia 24.10.2018r.dot. zadania na „Kompleksowy remont domków kempingowych nr 1F, 2F, 3F na Kempingu „Relax” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu”

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 18/KR/2018 z dnia z dnia 24.10.2018r. dot. zadania na „Kompleksowy remont domków kempingowych nr 1F, 2F, 3F na Kempingu „Relax” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu” – wpłynęły 2 oferty spełniające warunkiCzytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania nr 17/KR/2018 z dnia 12.10.2018r.dot. zadania na „Remont nawierzchni i najazdów na polu caravaningowych na Kempingu „Relax” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu”

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 17/KR/2018 z dnia z dnia 12.10.2018r.dot. zadania na „12.10.2018r.- „Remont nawierzchni i najazdów na polu caravaningowych na Kempingu „Relax” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu” 1 oferta spełniające warunki zapytania. ofertę złożyłaCzytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania nr 16/KR/2018 z dnia 18.09.2018r. dot. zadania na „Remont pokryć dachowych w domkach kempingowych „Fala” na Kempingu „Relax” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 16/KR/2018 z dnia z dnia 18.09.2018r. dot. zadania na „”Remont pokryć dachowych w domkach kempingowych „Fala” na Kempingu „Relax” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu” – wpłynęły 3 oferty spełniające warunki zapytania.Czytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania nr 15/KR/2018 z dnia 12.10.2018r.dot. zadania na „Remont/modernizacja dachu sanitariatu nr I na terenie Kempingu „Relax” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 15/KR/2018 z dnia z dnia 12.10.2018r dot. zadania na „Remont/modernizacja dachu sanitariatu nr I na terenie Kempingu „Relax” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu”- wpłynęły 2 oferty spełniające warunki zapytania. Najkorzystniejszą ofertęCzytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania nr 14/KR/2018 z dnia 18.09.2018r.dot. zadania na „„dostawa materiałów budowlanych dla obiektu OSiR „Wyspiarz” – Kempingu „Relax” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu”

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 14/KR/2018 z dnia z dnia 18.09.2018r.dot. zadania na „dostawa materiałów budowlanych dla obiektu OSiR „Wyspiarz” – Kempingu „Relax” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu” – wpłynęły 1 oferta spełniająca warunki zapytania. NajkorzystniejsząCzytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania nr 13/KR/2018 z dnia z dnia 18.09.2018r..dot. zadania na „Remont łazienek oraz przedsionka w domkach kempingowych nr 13-18 na Kempingu „Relax” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu”

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 13/KR/2018 z dnia z dnia 18.09.2018r.. dot. zadania na „”Remont łazienek oraz przedsionka w domkach kempingowych nr 13-18 na Kempingu „Relax”  ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu” – wpłynęły 2 oferty spełniająceCzytaj więcej

Wynik postępowania nr 15/PŁ/2018 na badania wody basenowej dla Pływalni Krytej OSiR Wyspiarz w 2019 r.

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 15/PŁ/2018 z dnia 27.11.2018 r. wpłynęły w terminie 3 oferty spełniające wymogi. Najkorzystniejszą cenowo jest oferta firmy BIOCHEMIK z Śmiłowa, o wartości brutto 5.879,40 zł, co stanowi rekomendację do zawarcia umowy w przedmiocieCzytaj więcej