Rozstrzygnięcia postępowań

Unieważnia postępowanie Nr OSIR/ZP/1/2020

Działając zgodnie z art.93 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia iż unieważnia postępowanie Nr OSIR/ZP/1/2020 dotyczące – „Budowa kotłowni gazowej wraz z przyłączem w budynku administracyjnym” w Ośrodku Sportu i Rekreacji WYSPIARZ w Świnoujściu przy ul. MatejkiCzytaj więcej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 8/O/2020 na „Dostawę nawozów, nasion i środków ochrony roślin”

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz informuje, iż w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego nr 16/O/2020 z dnia 21.07.2020 r. na zadanie pn.„Dostawę nawozów, nasion i środków ochrony roślin” wpłynęła 1 oferta. Złożyła ją firma ProGrass Sp. z o.o. Trzciana, 32-733Czytaj więcej

Wynik postępowania 251.ADM.11.2020 dotyczące Świadczenie usług windykacyjnych w postępowaniu polubownym na rzecz Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu z podziałem na zadanie 1 i 2. Oznaczenie według Wspólnego słownika zamówień kod CPV 79940000-5.

W związku z przeprowadzonym postępowaniem numer 251.ADM.11.2020 dotyczącym Świadczenia usług windykacyjnych w postępowaniu polubownym na rzecz Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu z podziałem na zadanie 1 i 2. Oznaczenie według Wspólnego słownika zamówień kod CPV 79940000-5. nie otrzymanoCzytaj więcej

Wynik postępowania 251.ADM.10.2020 – Świadczenia usługi odbioru i wywozu odpadów z parkingu położonego u zbiegu ulic Legionów/11 Listopada dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu

W związku z przeprowadzonym postępowaniem numer 251.ADM.10.2020 dotyczącym Świadczenia usługi odbioru i wywozu odpadów z parkingu położonego u zbiegu ulic Legionów/11 Listopada dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu otrzymano 1 ofertę: Najtańszą ofertę przedstawiła firma: Remondis Szczecin Sp.Czytaj więcej

Wynik postępowania numer 251.ADM.9.2020 – Świadczenie usług dostawy sygnału internetowego statycznego i transmisji danych do parkingu samochodowego położonego przy zbiegu ulic Legionów/ 11 Listopada zarządzanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu wraz z nadaniem publicznych stałych adresów IP

W związku z przeprowadzonym postępowaniem numer 251.ADM.9.2020 dotyczącym Świadczenie usług dostawy sygnału internetowego statycznego i transmisji danych do parkingu samochodowego położonego przy zbiegu ulic Legionów/ 11 Listopada zarządzanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu wraz z nadaniem publicznychCzytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania nr 13/GSDT/2020 – Wykonanie trzyletniego monitoringu środowiska przyrodniczego dla przystani Łunowo

Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz informuje, że w wyniku postępowania nr 13/GSDT/2020 na „Wykonanie trzyletniego monitoringu środowiska przyrodniczego dla przystani Łunowo”, w terminie wpłynęło 5 ofert, które spełniały wymogi formalne. Oferta złożona przez firmę EPH Sp. z o.o. ul. Krótka 6B/13, 58-420Czytaj więcej

Wynik postępowania 251.ADM.7.2020 – dot. świadczenia usług finansowych, rozliczeń i obsługi transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę płatniczą

W związku z przeprowadzonym postępowaniem numer 251.ADM.7.2020 dotyczącym świadczenia usług finansowych, rozliczeń i obsługi transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę płatniczą otrzymano 1 ofertę: Najtańszą ofertę przedstawiła firma: Firstdata S.A. Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa tym samym uzyskując rekomendacjęCzytaj więcej

Wynik postępowania 251.ADM.8.2020 – zakup wraz z dostawą pojemników 120 litrów do zbiórki odpadów w ilości 50 sztuk dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu

W związku z przeprowadzonym postępowaniem numer 251.ADM.8.2020 dotyczącym zakupu wraz z dostawą pojemników 120 litrów do zbiórki odpadów w ilości 50 sztuk dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu otrzymano 10 ofert: Najtańszą ofertę przedstawiła firma: J King Sp.Czytaj więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia OSIR/ZP/02/2020

Dotyczy: postępowania nr OSIR/ZP/02/2020 – ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pod tytułem: Świadczenie usług: sprzątanie i utrzymanie czystości na terenie plaży – Kąpieliska Uznam i Warszów w 2020 roku dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu z podziałem na zadanie nrCzytaj więcej

Informacja o wyniku II przetargu nieograniczonego na dzierżawę 1000 m2 gruntu plaży w Świnoujściu po lewej stronie nowobudowanego zejścia na plażę z ulicy Zdrojowej.

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu uprzejmie informuje, że w terminie przewidzianym w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.