Rozstrzygnięcia postępowań

Wynik postępowania nr 4/AW/2019 – Świadczenie usług Inspektora ds. BHP i PPOŻ w Ośrodku Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 4/AW/2019 na Świadczenie usług Inspektora ds. BHP i PPOŻ w Ośrodku Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu nie wpłynęła żadna oferta.

Wynik postępowania nr 11/O/2019 Zakup i dostawa 15 ton koksu i 20 ton miału węglowego

W wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego nr 11/O/2019 z dnia 17.09.2019 r. w terminie wpłynęły 4 oferty, które spełniały warunki postępowania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma WĘGLOPASZ Sp. z o.o. z Poznania w kwocie brutto 25.906,51 zł coCzytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania nr 4/BP/2019 na zakup klimatyzatora ściennego o mocy 3,5KW w budynku bosmanatu wraz z montażem.

Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz informuje, że w wyniku postępowania nr 4/BP/2019 na zakup klimatyzatora ściennego o mocy 3,5KW w budynku bosmanatu wraz z montażem, wpłynęły 4 oferty. Najkorzystniejszą ofertę cenową przedłożyła firma Elektroserwis Grzegorz Wowk  ze Stargardu na kwotęCzytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania nr 5/BP/2019 na zakup czterech kajaków.

Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz informuje, że w wyniku postępowania nr 5/BP/2019 na Zakup czterech kajaków, wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą ofertę cenową przedłożyła firma KANOKAJAKI Sp. j. z Piasków na kwotę 6 400 zł netto.

Wynik postępowania nr 3/AW/2019 – Świadczenie usług Inspektora ds. BHP i PPOŻ w Ośrodku Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 3/AW/2019 na Świadczenie usług Inspektora ds. BHP i PPOŻ w Ośrodku Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu nie wpłynęła żadna oferta.

Rozstrzygnięcie nieograniczonego pisemnego przetargu ofertowego na dzierżawę gruntu przy ul. Moniuszki w Świnoujściu o powierzchni 1456 m2 na prowadzenie parkingu samochodowego

Na nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na dzierżawę gruntu przy ul. Moniuszki w Świnoujściu o powierzchni 1456 m2 na prowadzenie parkingu samochodowego w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2022 r. wpłynęła 1 oferta, którą złożyła firma Parking Płatny Jakub Sołtysiak zeCzytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania nr 28/I/2019 na usługę cateringową w dniu 06.10.2019r., dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” na imprezę pod nazwą III Świnoujski Bieg Wyspiarza” – Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania).

Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz w Świnoujściu uprzejmie informuje że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 28/I/2019 na usługę cateringową w dniu 06.10.2019r., dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” na imprezę pod nazwą III Świnoujski Bieg Wyspiarza”Czytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania nr 26/I/2019 na zakup 20 sztuk barierek zabezpieczających, ochronnych na potrzeby organizacji Imprezy „III Świnoujski Bieg Wyspiarza” Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania).

Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz w Świnoujściu uprzejmie informuje że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 26/I/2019 na zakup 20 sztuk barierek zabezpieczających, ochronnych na potrzeby organizacji Imprezy „III Świnoujski Bieg Wyspiarza” Projekt dofinansowany przez Unię EuropejskąCzytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania nr 25/I/2019 na przygotowanie projektu i zakupu 4 szt. winderów na potrzeby organizacji imprezy pod nazwą: „III Świnoujski Bieg Wyspiarza” – Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania).

Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz w Świnoujściu uprzejmie informuje że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 25/I/2019 na  przygotowanie projektu i zakupu 4 szt. winderów  na potrzeby organizacji imprezy pod nazwą: „III Świnoujski Bieg Wyspiarza” – ProjektCzytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania 24/I/2019 na  zakup 4 zestawów (stół + 2 ławy bez oparć na plecy) na potrzeby 0rganizacyjne na imprezę pod nazwą: III ŚWINOUJSKI BIEG WYSPIARZA – Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska).

Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz w Świnoujściu uprzejmie informuje że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego nr  24/I/2019 zakup 4 zestawów (stół + 2 ławy bez oparć na plecy), na potrzeby organizacji imprezy pod nazwą: III Świnoujski Bieg WyspiarzaCzytaj więcej