Rozstrzygnięcia postępowań

Wynik postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr 1/OC/2019 na zakup i dostawę profesjonalnych koncentratów chemicznych, środków czystości oraz papieru toaletowego i ręczników papierowych z podziałem na zadania.

W wyniku przeprowadzenia postępowania nr 1/OC/2019 dotyczącego wyboru oferenta na „Zakup i sukcesywną dostawę profesjonalnych koncentratów chemicznych, środków czystości oraz papieru toaletowego i ręczników papierowych  informujemy, że wpłynęły 2 oferty od; Merida Sp. z o.o., ul. Karkonowska 59, 53-015 WrocławCzytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania nr 1/KR/2019 dot. pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót przy zadaniu: „Przekształcenie i przystosowanie terenu po rozbiórce domków kempingowych nr 19-36 na stworzenie pola caravaningowego na Kempingu „Relax” w Świnoujściu” – tj. 19 stanowisk postojowych dla camperów wraz z drogą manewrową”

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 1/KR/2019 dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót przy zadaniu: „Przekształcenie i przystosowanie terenu po rozbiórce domków kempingowych nr 19-36 na stworzenie pola caravaningowego na Kempingu „Relax” w Świnoujściu”Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty dot. zapytanie ofertowego nr 42/GSDT/2019/

W wyniku przeprowadzenia postępowania nr 42/GSDT/2019 dotyczącego wyboru oferenta na „Wykonanie okresowych kontroli rocznych stanu technicznego obiektów budowlanych wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prawa budowlanego”. Informujemy, że terminie wpłynęło 11 ofert, a najkorzystniejszą ofertęCzytaj więcej

Informacja o udzieleniu zamówienia– Numer postępowania: OSIR/ZP/1/2019 pn.: „Przekształcenie i przystosowanie terenu po rozbiórce domków kempingowych nr 19-36 na stworzenie pola caravaningowego na Kempingu „Relax” w Świnoujściu” – tj. 19 stanowisk postojowych dla camperów wraz z droga manewrową”.

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu informuje o udzieleniu zamówienia pn. „Przekształcenie i przystosowanie terenu po rozbiórce domków kempingowych nr 19-36 na stworzenie pola caravaningowego na Kempingu „Relax” w Świnoujściu” – tj.   19 stanowisk postojowych dla camperów wraz zCzytaj więcej

Informacja o wyborze wykonawcy na wykonanie zamówienia: „Przekształcenie i przystosowanie terenu po rozbiórce domków kempingowych nr 19-36 na stworzenie pola caravaningowego na Kempingu „Relax” w Świnoujściu” – tj. 19 stanowisk postojowych dla camperów wraz z droga manewrową”.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 ze zm.) przekazuję w załączeniu informację o: Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adresCzytaj więcej

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 1/I/2018 z dnia 10.01.2019 „Przygotowania projektu oraz produkcji 1000 sztuk t-shirt oddychających z nadrukiem”

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” uprzejmie informuje o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 1/I/2019 z dnia 10.01.2019r.,  zgodnie z pkt 8 lit. c zapytani ofertowego na zadanie: „Przygotowania projektu oraz produkcji 1000 sztuk t-shirt oddychających z nadrukiem”.

Wynik postępowania na I pisemny przetarg na najem sanitariatu przy ul. Uzdrowiskowej, wraz z wypożyczalnią sprzętu plażowego – brak ofert.

W wyniku przeprowadzonego I pisemnego przetargu na „najem sanitariatu przy ul. Uzdrowiskowej wraz z wypożyczalnią sprzętu plażowego” w terminie określonym w postępowaniu, nie wpłynęła żadna oferta, w związku z czym Ośrodek ogłasza ponownie II przetarg pisemny.

Wynik postępowania nr 29/I/2018 z dn. 20.12.2018 r. na: ustalenie wysokości rabatu dla zakupu medali, pucharów i statuetek dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Wyspiarz w roku 2019

W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku w trybie zapytania ofertowego nr 29/I/2018 z dn. 20.12.2018 r. na: ustalenie wysokości rabatu dla zakupu medali, pucharów i statuetek dla Ośrodka Sportu i rekreacji „Wyspiarz” na rok 2019. Informujemy, że w terminie wpłynęło 7Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty dot. zapytanie ofertowego nr 41/GSDT/2018/

W wyniku przeprowadzenia postępowania nr 41/GSDT/2018 dotyczącego wyboru oferenta na „Świadczenie usług kominiarskich” informujemy, że wpłynęły 2 oferty, a najkorzystniejszą ofertę cenową złożyła firma Centrum Kominiarskie – Tomasz Harzowski na kwotę netto: 4.471,54 zł za całość zadania.

Rozstrzygnięcie postępowania dotyczącego zamówienia na usługę fizycznego dozoru obiektów:plaża Uznam i Warszów w Świnoujściu w latach 2019-2020 dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”

W wyniku przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia w postępowaniu na usługi społeczne pn.: „Świadczenie usług ochrony obiektów, osób i mienia oraz fizycznego dozoru obiektów: plaża Uznam i Warszów w Świnoujściu w latach 2019-2020 dla Ośrodka Sportu iCzytaj więcej