Rozstrzygnięcia postępowań

Informacja o wyborze Wykonawcy na wykonanie zamówienia nr OSIR/ZP/4/2019 pt:”Świadczenie usług: sprzątania i utrzymania czystości terenu plaży w tym kąpieliska Uznam dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Wyspiarz w Świnoujściu”

W dniu 24.04.2019r. Komisja Przetargowa powołana do wyłonienia Wykonawcy na wykonanie zamówienia Nr OSIR/ZP/4/2019 dokonała wyboru Wykonawcy na świadczenie usług: sprzątania i utrzymania czystości  terenu plaży w tym kąpieliska  Uznam w 2019 roku dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” wCzytaj więcej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 4/O/2019 na „Dostawę nawozów, nasion i środków ochrony roślin”

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz informuje, iż w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego nr 12/O/2018 z dnia 06.12.2018 r. na zadanie pn.„Dostawę nawozów, nasion i środków ochrony roślin” wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą złożyła firma ProGrass Sp. z o.o. Trzciana, 32-733Czytaj więcej

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 3/O/2019 dotyczącego „Wydzierżawienia na okres od 4 do 6 miesięcy (okres preferowany), jednak nie dłużej niż 12 miesięcy oraz montaż elektronicznego systemu parkingowego na parkingu przy ul. Bałtyckiej zarządzanym przez Ośrodek, niestrzeżonym, całodobowym”

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 3/O/2019 Wydzierżawienie na okres od 4 do 6 miesięcy (okres preferowany), jednak nie dłużej niż 12 miesięcy oraz montaż elektronicznego systemu parkingowego na parkingu przy ul. BałtyckiejCzytaj więcej

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 2/O/2019 dotyczącego „Wydzierżawienie na okres od 4 do 6 miesięcy (okres preferowany), jednak nie dłużej niż 12 miesięcy, 1 sztuki parkometr do pobierania opłat za parkowanie pojazdów na parkingu zarządzanym przez Ośrodek, niestrzeżonych, całodobowych. 2. Wydzierżawienie na okres od 4 do 6 miesięcy (okres preferowany), jednak nie dłużej niż 12 miesięcy 1 sztuki przenośnego terminala kontrolerskiego wraz z oprogramowaniem służącym wystawianiu wezwań do uiszczenia opłat dodatkowych”

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 2/O/2019 dotyczącego Wydzierżawienie na okres od 4 do 6 miesięcy (okres preferowany), jednak nie dłużej niż 12 miesięcy, 1 sztuki parkometr do pobierania opłat za parkowanie pojazdówCzytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania nr 10/I/2019 na zakupu 60 sztuk pucharów dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” na imprezę pod nazwą: VI POLSKO-NIEMIECKIE BIEGI MAJOWE

Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz w Świnoujściu uprzejmie informuje że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 10/I/2019 na  zakupu 60 sztuk pucharów dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” na imprezę pod nazwą: VI POLSKO-NIEMIECKIE BIEGI MAJOWE –Czytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania nr 9/I/2019 na wykonanie projektów oraz dostarczenia materiałów reklamowych (plakaty – 20 sztuk, ulotki – 1.000 sztuk, banery – 3 sztuki) na imprezę pod nazwą: „VI polsko – niemieckie biegi majowe”

Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz w Świnoujściu uprzejmie informuje że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 9/I/2019 na wykonanie projektów oraz dostarczenia materiałów reklamowych (plakaty – 20 sztuk, ulotki – 1.000 sztuk, banery – 3 sztuki) naCzytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania nr 8/I/2019 na wykonania projektu i medali okolicznościowych (odlewanych) dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” na imprezę pod nazwą: „VI polsko – niemieckie biegi majowe”

Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz w Świnoujściu uprzejmie informuje że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 8/I/2019 na wykonania projektu i medali okolicznościowych (odlewanych) dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” na imprezę pod nazwą: „VI polsko –Czytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania nr 7/I/2019 na przygotowanie projektów oraz produkcję 100 sztuk t-shirt oddychających dla dorosłych zawodników (damskie oraz męskie) z nadrukiem na VI POLSKO-NIEMIECKIE BIEGI MAJOWE BIEG KONSTYTUCJI 3 MAJA oraz 100 sztuk t-shirt oddychających dla dzieci (unisex) z nadrukiem VI POLSKO-NIEMIECKIE BIEGI MAJOWE

Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz w Świnoujściu uprzejmie informuje że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 7/I/2019 na przygotowanie projektów oraz produkcję 100 sztuk t-shirt oddychających dla dorosłych zawodników (damskie oraz męskie) z nadrukiem na VI POLSKO-NIEMIECKIECzytaj więcej

Wynik postępowania nr OSIR/ZP/5/2019 z dn. 28.03.2019 r. na: NA DOSTAWĘ I ZAGOSPODAROWANIE INFRASTRUKTURY WYPOSAŻENIA dla STREFY AKTYWNOŚCI w PROJEKCIE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO PN.: „SUPER PLAŻA WARSZÓW” W ŚWINOUJŚCIU

Informujemy, że w toku i terminie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr  nr OSIR/ZP/5/2019 z dn. 28.03.2019 r. na: NA DOSTAWĘ I ZAGOSPODAROWANIE INFRASTRUKTURY WYPOSAŻENIA dla STREFY AKTYWNOŚCI w PROJEKCIE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO PN.: „SUPER PLAŻA WARSZÓW” W ŚWINOUJŚCIU nie wpłynęłaCzytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania nr 6/I/2019 na: dokonywania zapisów, dostarczenia numerów startowych z czipem oraz pomiaru czasu (2 maty kontrolne) na imprezę pod nazwą: VI polsko- niemieckie biegi majowe, która odbędzie się 5 maja 2019 r

Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz w Świnoujściu uprzejmie informuje że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 6/I/2019 na: dokonywania zapisów, dostarczenia numerów startowych z czipem oraz pomiaru czasu (2 maty kontrolne) na imprezę pod nazwą: VI polsko-Czytaj więcej