Rozstrzygnięcia postępowań

Nie wpyneła żadna oferta w przetargu nr 2/ŁP/2020 na dzierżawę placu o powierzchni 18 m2, położonego na terenie Przystani Łunowo w Świnoujściu/Łunowie przy ul. Zalewowej 86, położonego na części działki nr. 517/2 obręb ewidencyjny 18, dla celów prowadzenia działalności -gastronomicznej w formie food trucka

Wynik postępowania na NAJEM PARKINGU KU MORZU

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wpłynęła 1 oferta przez FIRMĘ PROJEKT PARKING SP. Z O.O. z Poznania na kwotę 6.020,00 zł brutto miesięcznie

Wynik postępowania na NAJEM PARKINGU PRZY PŁYWALNI

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wpłynęły 2 oferty, najkorzystniejsza cenowo była złożona przez Pana MARCIN ZDUNEK ZE Świnoujścia na kwotę 10.801,60 zł brutto miesięcznie

Informacja o wyniku nieograniczonego przetargu pisemnego na dzierżawę 6m² terenu na parkingu w rejonie ul. Ku Morzu w Świnoujściu-Warszów na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie małej gastronomii w sezonie letnim 2020.

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu uprzejmie informuje, że w terminie przewidzianym w postępowaniu wpłynęły 2 oferty spełniające warunki przetargu. W toku postępowania wyłoniono ofertę :  Agencja Pracy Wojciech Polak ze Świnoujścia z kwotą czynszu 1.100,00zł miesięcznie, uzyskując rekomendacjęCzytaj więcej

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 5/KR/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. pn: „Remont łazienek oraz przedsionka w domkach kempingowych nr 1-6 na Kempingu „Relax” przy ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu”

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 5/KR/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. pn: „Remont łazienek oraz przedsionka w domkach kempingowych nr 1-6 na Kempingu „Relax”  przy  ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu” Zamawiający informuje, że unieważnia postępowanie na zadanie „Remont łazienek orazCzytaj więcej

Informacja o wyniku przetargu pisemnego na dzierżawę 300m² na plaży w Świnoujściu po lewej stronie zejścia z ul. B. Prusa na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na usytuowaniu urządzeń rekreacyjnych w sezonach letnich 2020, 2021 i 2022.

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu uprzejmie informuje, że w terminie przewidzianym w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta, w  związku z powyższym w toku postępowania nie uzyskano rozstrzygnięcia

Informacja o wyniku postępowania nr 9/GSDT/2020 – Wykonanie trzyletniego monitoringu środowiska przyrodniczego dla przystani Łunowo

Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz informuje, że w wyniku postępowania nr 9/GSDT/2020 na „Wykonanie trzyletniego monitoringu środowiska przyrodniczego dla przystani Łunowo”, w terminie wpłynęło 5 ofert, które spełniały wymogi formalne. Oferta złożona przez firmę EPH Sp. z o.o. ul. Krótka 6B/13, 58-420Czytaj więcej

Wynik postępowania na najem Sanitariatu przy ul. Nowowiejskiego

Informujemy, iż w wyniku postępowania na najem Sanitariatu przy Nowowiejskiego wpłynęła w terminie 1 oferta, złożona przez firmę C.Cichowlas ze Świnoujści na kwotę łączną 22.300 zł, uzyskując rekomendacje do zawarcia umowy.

Unieważnia się postępowania nr 8/GSDT/2020 – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania – Remont drogi wjazdowej i placu manewrowego w Ośrodku Sportu i Rekreacji WYSPIARZ w Świnoujściu przy ul. Matejki 22

Unieważnia się postępowania nr 8/GSDT/2020 na „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  dla zadania – „Remont drogi wjazdowej i placu manewrowego w Ośrodku Sportu i Rekreacji WYSPIARZ w Świnoujściu przy ul. Matejki 22”, ze względu na przekroczenie budżetu.

Unieważnienie postępowania nr 6/GSDT/2020 – Budowę stanowiska do zlewania ścieków płynnych i opróżniania chemicznych toalet na terenie Basenu Północnego przy ul. Wybrzeża Władysława IV w Świnoujściu

Unieważnia się postępowanie nr 6/GSDT/2020 dotyczące – „Budowy stanowiska do zlewania ścieków płynnych i opróżniania chemicznych toalet na terenie Basenu Północnego przy ul. Wybrzeża Władysława IV w Świnoujściu” ze względu na przekroczenie budżetu.