Rozstrzygnięcia postępowań

Wynik postępowania nr 1/OC/2018 na: Zakup i sukcesywna dostawa artykułów biurowych i papierniczych na 2018r.

W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku w trybie zapytania ofertowego nr 1/OC/2018 na: zakup i sukcesywną dostawę artykułów biurowych i papierniczych  z podziałem na zadania 1 i  2 dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” na rok 2018. Informujemy, że w terminieCzytaj więcej

Wynik postępowania nr 1/OC/2017 na: Zakup i sukcesywną dostawę profesjonalnych koncentratów chemicznych, środków czystości, papieru toaletowego i ręczników papierowych z podziałem na zadania 1, 2, 3.

W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku w trybie zapytania ofertowego nr 1/OC/2017 na: zakup i sukcesywną dostawę profesjonalnych koncentratów chemicznych, środków czystości, papieru toaletowego i ręczników papierowych z podziałem na zadania 1, 2, 3 dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” naCzytaj więcej

Wynik postępowania nr 2/OC/2017 na świadczenie usług kominiarskich dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”

W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku w trybie zapytania ofertowego nr 2/OC/2017 na: Świadczenie usług kominiarskich dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” na rok 2018. informujemy, że w terminie wpłynęły 2 oferty. Po rozpoznaniu ofert dokonano wyboru oferty firmy: Centrum kominiarskieCzytaj więcej

Wynik postępowania nr nr 24/I/2017 z dn. 15.12.2017 r. na: ustalenie wysokości rabatu dla zakupu medali, pucharów i statuetek dla Ośrodka Sportu i rekreacji Wyspiarz

W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku w trybie zapytania ofertowego nr 24/I/2017 z dn. 15.12.2017 r. na: ustalenie wysokości rabatu dla zakupu medali, pucharów i statuetek dla Ośrodka Sportu i rekreacji „Wyspiarz” na rok 2018. informujemy, że w terminie wpłynęło 5Czytaj więcej

Wynik postępowania nr 15/PŁ/2017 na badania wody basenowej wraz z poborem oraz transportem do laboratorium dla Pływalni Krytej OSiR Wyspiarz

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 15/PŁ/2017 z dn. 22.12.2017 r. dotyczącego usługi wykonywania badań wody basenowej wraz z poborem oraz transportem do laboratorium w terminie składania ofert wpłynęły 3 oferty. Ofertę najkorzystniejszą cenowo przedłożyło Laboratorium Usługowo-Badawcze „BIOCHEMIK” Sp.Czytaj więcej

Informacja o wyborze Wykonawcy-w postępowaniu nr OSIR/ZP/12/2017 dotyczącego wyboru Wykonawcy na świadczenie usług dozoru, ochrony obiektów, osób i mienia w 2018r. dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świnoujściu.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 ze zm.) przekazuję w załączeniu informację o: Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adresCzytaj więcej

Wynik postępowania nr 11/O/2017 „Malowanie sali gimnastycznej w budynku Hali Sportowej przy ul. Piłsudskiego 9 w Świnoujściu”

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 11/O/2017 na realizacją zadania „Malowanie sali gimnastycznej w budynku Hali Sportowej przy ul. Piłsudskiego 9 w Świnoujściu” wpłynęły 4 oferty. Najkorzystniejszą ofertę przedłożył Pan Andrzej Danielkiewicz ze Świnoujścia oferując kwotę  10Czytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania zapytania ofertowego nr 38/KR/2017 z dnia 21.11.2017r.na „świadczenie usług w zakresie rozliczania transakcji bezgotówkowych dokonywanych za pomocą kart płatniczych dla obiektów OSiR „Wyspiarz” w Świnoujściu”.

W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku w trybie zapytania ofertowego nr 38/KR/2017 z dnia 21.11.2017r.na „świadczenie usług w zakresie rozliczania transakcji bezgotówkowych dokonywanych za pomocą kart płatniczych dla obiektów OSiR „Wyspiarz” w Świnoujściu”. (Kempingu „Relax” ul. Słowackiego 1 , -1 szt.,Czytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania zapytania ofertowego nr 37/KR/2017 z dnia 10.11.2017r.na „Remont łazienek w domkach kempingowych ul Słowackiego 1 w Świnoujściu na Kempingu „Relax” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu”

W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku w trybie zapytania ofertowego nr 37/KR/2017 z dnia 10.11.2017r. na „Remont łazienek w domkach kempingowych ul Słowackiego 1 w Świnoujściu na Kempingu „Relax” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu” informujemy, że do dnia 17.11.2017r. do godz.Czytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania zapytania ofertowego nr 36/KR/2017 z dnia 25.10.2017r. na „Remont łazienek w domkach kempingowych ul Słowackiego 1 w Świnoujściu na Kempingu „Relax” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu”

W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku w trybie zapytania ofertowego nr 36/KR/2017 z dnia 25.10.2017r. na „Remont łazienek w domkach kempingowych ul Słowackiego 1 w Świnoujściu na Kempingu „Relax” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu” informujemy, że do dnia 09.11.2017r. godz. 9.00Czytaj więcej