Liga Biegowa

                                                                                                               

                  Regulamin  I Świnoujskiej

Ligi Biegowej z „Wyspiarzem”

 

 

 1.  Informacje Ogólne:

 

 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu zwany dalej Ośrodkiem wychodząc naprzeciw potrzebom aktywności ruchowej dzieci i młodzieży oraz poszukiwaniu młodych talentów biegowych, postanowił zorganizować cykl imprez biegowych, pod nazwą Świnoujska Liga Biegowa z „Wyspiarzem”, zwaną dalej Ligą.
 2. Liga to cykl 5 imprez biegowych, rozgrywanych na terenie Ośrodka  
  przy ul. Matejki 22. Start i meta na Stadionie miejskim, trasa wokół  części korony stadionu.
 3. Coroczna edycja Ligi odbywać się będzie w danym roku szkolnym systemem jesień – wiosna i obejmie starty uczestników w pięciu imprezach biegowych (po 1 w każdym miesiącu).

 

 1.    Imprezy składające się na Świnoujską Ligę Biegową:

 

  – jesień biegowa – przełaje pod nazwą „Szukamy Talentów” – listopad,

  – Jesień biegowa – przełaje z mikołajem                                – grudzień,

  – zima biegowa  – biegi Walentego                                       – luty,

  – wiosna biegowa – biegi z Marzanną                                    – marzec,

  – wiosna biegowa- bieg Aprylisowy                                      – kwiecień.

 1. Terminarz biegów, który stanowi integralną cześć Regulaminu zostanie udostępniony przez Ośrodek  z chwilą ustalenia terminów startów poszczególnych biegów, jednak nie później
  niż na 10 dni przed rozegraniem biegu.
 2. Uczestnikami Ligi są: przedszkolaki,  uczniowie szkół podstawowych, uczniowie szkół średnich oraz osoby dorosłe w biegu otwartym  z terenu miasta Świnoujście.

 

 1. Oficjalnym źródłem informacji o Świnoujskiej Lidze Biegowej jest strona internetowa www.osir.swinoujście.pl oraz wiadomości e-mail rozsyłane przez Organizatora
  na adresy kontaktowe w przedszkolach, szkół podstawowych, szkołach średnich.

 

 1.  Kategorie wiekowe uczestników biegów oraz dystans:

      

 • Przedszkola  (rocznik 2012 i młodsi                       K i M – 250m
 • Szkoły Podstawowe:

          – klasy I-II                         (rocznik 2010-2011 ) K i M –   400 m

          – klasy III – IV              (rocznik 2008-2009)   K i M – 650 m

          – klasy V-VI                 (rocznik 2002007-2006 )  K i M – 650 m

          – klasy VII-VIII i IIIG  (rocznik2005-2004-2003)    K i M – 900 m

          – Klasy I-II-III Śr.        (rocznik 2002-2001-2000)  K i M – 900 m

 •       Bieg otwarty OPEN    ( K i M )                     K i M – 3000 m

 

 1.   Przyznawanie punktów:

 

 1. W każdym biegu uczestnik zdobywa punkty wg zajętego miejsca(klucza) np.:
  1. 1 miejsce = 1 pkt,
  2. 2 miejsce = 2 pkt,
  3. 3 miejsce = 3 pkt
  4. 9 miejsce = 9 pkt,  ………….itd.
 1. Zwycięzcą Ligi w poszczególnych kategoriach wiekowych jest uczestnik, który zdobędzie  
  najmniejszą ilość punktów, przy czym do końcowej punktacji zalicza się 4 spośród 5 startów.
 2. Do punktacji drużynowej  na „Najbardziej rozbieganą szkołę w Świnoujściu”  zlicza
  się punkty 5 najlepszych zawodników danej szkoły z każdej kategorii wiekowej.

 

 1.   Nagrody za cały cykl Świnoujskiej Ligi Biegowej ufundowane przez Organizatora

 

 1. W każdym cyklu zawodów   I-III  miejsca   pamiątkowe medale
 2. Zwycięzcy Ligi Biegowej w każdej kategorii wiekowej otrzymają puchary I-III miejsca
 3. Najlepsze szkoły otrzymają puchary za tytuł „Najbardziej rozbieganej szkoły
  w Świnoujściu”.

 

 1.   Cele i zadania:

 

 1. Popularyzacja i propagowanie kultury fizycznej na terenie miasta Świnoujście .
 2. Umożliwienie sportowego rozwoju i szkolenia dzieciom i młodzieży uzdolnionej biegowo.
 3. Wyłonienie najlepszych biegaczy z terenu miasta Świnoujście.
 4. Wyłonienie najbardziej rozbieganego przedszkola, rozbieganej szkoły w Świnoujściu.
 5. Nauka  współzawodnictwa oraz zdrowej rywalizacji wśród dzieci i młodzieży

z przedszkoli szkół podstawowych i gimnazjalnych w Świnoujściu.

 1. Upowszechnianie rekreacji ruchowej i sportu poprzez uczestnictwo w regularnych  treningach oraz udział w Lidze.
 2. Propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia.

 

 1.  Zasady uczestnictwa i postanowienia końcowe:

 

 1.  Zgłoszenie się do Biegów jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu
 1. W biegach  obowiązuje KARTA STARTOWA, którą zapewnia organizator zawodów
 2. ( jej brak na mecie, uniemożliwia sklasyfikowanie).
 3. Osoby uczestniczące w Świnoujskiej  Lidze Biegowej z „Wyspiarzem” wyrażają zgodę na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych oraz swojego wizerunku na potrzeby Ligi Biegowej, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2018r poz.1000.
 4. Oficjalnym źródłem informacji o Świnoujskiej Lidze Biegowej jest strona internetowa www.osir.swinoujście.pl oraz wiadomości e-mail rozsyłane przez Organizatora
  na adresy kontaktowe w przedszkolach, szkół podstawowych, szkołach średnich.
 5. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 6. Organizator zastrzega sobie wyłączność interpretacji niniejszego regulaminu a sprawy   sporne rozstrzyga organizator zawodów w porozumieniu z sędzią głównym.
 7. Organizator zapewnia opiekę medyczna.
 8. Osoba do kontaktu:   Adam Wielechowski tel . 665-154-799

                                                                        e-mail : a.wielech@gmail.com