Modyfikacja ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego nr OSIR/ZP/5/2018 na:”Świadczenie usług odbioru i wywozu odpadów komunalnych oraz sprzątanie i utrzymanie czystości na terenie parkingu i przyległej drogi wjazdowej przy ulicy Ku Morzu w Świnoujściu w latach 2019-2020 dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Wyspiarz”

W dniu 11.12.2018r. nastąpiła modyfikacja w/w ogłoszenia poprzez :

modyfikacje zapisów w SIWZ

-termin składania ofert: do 17.12.2018r. godz.11:00

-termin związania z ofertą do dnia 15.01.2019r.

-załącznik nr 1″Oferta ” zmiana w tabeli, ilości kontener 22m3 dla zadania nr 1.

-załącznik nr 8 „wykaz i szacunkowa ilość dla poszczególnych obiektów” w pozycji nr 8.Kąpielisko ppkt.d) poprawna ilość 120 szt na 24 miesiące

ZAŁACZNIKI PO MODYFIKACJI ZAŁĄCZONE ZOSTAŁY W OGŁOSZENIU Z DNIA 23.11.2018R.