Modyfikacja Zapytania Ofertowego nr 4/A/2018 na „Remont korytarza na parterze w budynku administracji.”

W związku z wprowadzeniem w dniu 12.11.2018r. dnia wolnego od pracy, ulega modyfikacji  Zapytanie Ofertowe nr 4/A/2018r. na „Remont korytarza na parterze w budynku administracji”.

Modyfikacja dotyczy zmiany terminu rozpatrzenia oferty: rozpatrzenie oferty odbędzie się w dni 13.11.2018r.