Regulamin

Zajęcia młodzieży szkolnej, drużyn podwórkowych, zespołów sportowych i grup zorganizowanych przez zakłady pracy lub instytucje mogą odbywać się tylko pod bezpośrednim nadzorem i opieką nauczyciela WF lub pełnoletniej osoby odpowiedzialnej za grupę.

Włączanie oświetlenia następuje na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć.