Regulamin

REGULAMIN
HALI TENISOWEJ
Ośrodka Sportu i Rekreacji
„WYSPIARZ” w Świnoujściu

 1. OBIEKT CZYNNY W GODZ. 8-22
 2. NA OBIEKCIE OBOWIĄZUJE ZACHOWANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI ORAZ PODPORZĄDKOWANIE SIĘ DECYZJOM GOSPODARZA HALI.
 3. NA KORTACH OBOWIĄZUJE OBUWIE ZMIENNE, PRZYSTOSOWANE DO GRY W TENISA, POSIADAJĄCE PODESZWY NIE RYSUJĄCE I NIE PLAMIĄCE NAWIERZCHNI.
 4. KORZYSTAJĄCYM Z OBIEKTU ZABRANIA SIĘ STWARZANIA SYTUACJI ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU INNYCH UŻYTKOWNIKÓW A W SZCZEGÓLNOŚCI :
  • SPOŻYWANIA I PRZEBYWANIA PO SPOŻYCIU ALKOHOLU, I INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH
  • PALENIE TYTONIU I INNYCH UŻYWEK
  • WPROWADZANIA ZWIERZĄT
  • WNOSZENIE NAPOJÓW KOLOROWYCH TYPU FRUGO, COLA ITP.
  • RZUCANIE RAKIETAMI TENISOWYMI O NAWIERZCHNIĘ.
 5. OSOBY NARUSZAJĄCE ZASADY REGULAMINU A W SZEGÓLNOŚCI WYWOŁUJĄCE KONFLIKTY NA TERENIE OBIEKTU MOGĄ BYĆ POZBAWIONE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z KORTÓW.
 6. ZA SPOWODOWANIE ZNISZCZEŃ SPRZĘTU LUB URZĄDZEŃ OBIEKTU, SPRAWCY PONOSZĄ PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNĄ.
 7. ZA PRZEDMIOTY WARTOŚCIOWE POZOSTAWIONE W SZATNIACH, A ZDEPONOWANE U GOSPODARZA OBIEKTU OSiR „WYSPIARZ” NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI.
 8. O WSZYSTKICH SPRAWACH NIE OBJĘTYCH NINIEJSZYM REGULAMINEM W KAŻDYM PRZYPADKU GOSPODARZ HALI LUB JEGO PRZEŁOŻENI.
 9. SKARGI I WNIOSKI W SPRAWIE KORZYSTANIA Z OBIEKTU ORAZ WSZYSTKIEGO TYPU KONSEKWENCJE WYNIKŁE Z INTERPRETACJI NINIEJSZEGO REGULAMINU PRZYJMUJE I ROZSTRZYGA DYREKTOR OSiR „WYSPIARZ” W ŚWINOUJŚCIU UL. MATEJKI 22 TEL.91 321 37 81

REGULAMIN REZERWACJI KORTÓW
OSiR „WYSPIARZ”

 1. Rezerwacji kortu można dokonać telefonicznie lub bezpośrednio na obiekcie.
 2. Do skutecznego dokonania rezerwacji konieczne jest podanie swojego imienia, nazwiska i numeru telefonu.
 3. Bez kosztowa anulacja rezerwacji kortu jest możliwa najpóźniej do godz. 10:00 dnia, w którym kort jest zarezerwowany.
 4. Nieterminowe odwołanie rezerwacji lub niepojawienie się w ustalonym terminie będzie skutkować koniecznością wniesienia opłaty za wynajęcie kortu.
 5. Kolejne rezerwacje będą przyjmowane wyłącznie po uregulowaniu ewentualnych zaległości.
 6. Trener jest odpowiedzialny za odwołanie zajęć.
 7. Kort, który został zarezerwowany może zostać wynajęty innej osobie jeżeli rezerwujący jest nieobecny przez 10 minut od momentu rozpoczęcia zarezerwowanego terminu i nie powiadomi o spóźnieniu obsługi kortu.
 8. OSiR „Wyspiarz” zastrzega sobie możliwość odwołania rezerwacji, w tym także stałych, z powodu: rozgrywanego turnieju, organizacji imprez sportowych lub w wypadku przeprowadzania prac remontowo- konserwacyjnych. W takim przypadku OSiR powiadomi korzystających z kortów o tym fakcie z tygodniowym wyprzedzeniem. Informacja o wyłączeniu okresu przyjmowania rezerwacji zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń znajdującej się na terenie kortów.
 9. Klient we własnym zakresie musi zweryfikować u kortowego przypisane na swoje nazwisko rezerwacje.