ZALECENIA GIS-SARS CoV-2 / JAKOŚĆ WODY

Zalecenia dla kąpielisk w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

Korzystanie z kąpielisk w dobie pandemii spowodowanej SARS-CoV-2 i związane z tym ryzyko infekcji dotyczy zasadniczo szerzenia się infekcji drogą kropelkową i przez bezpośredni kontakt.

OSOBY KORZYSTAJĄCE Z KĄPIELISK – ZALECENIA:

 • nie należy korzystać z kąpielisk w przypadku przebywania na kwarantannie/izolacji oraz zamieszkiwania z osobą przebywającą na kwarantannie/izolacji, a także w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie,

 • należy zachować dystans społeczny i minimalną odległość od osób postronnych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa na całym obszarze obiektu, także podczas kąpieli w wodzie, jak również w czasie oczekiwania na wejście na teren kąpieliska (z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących),

 • należy unikać zatłoczonych plaż lub zgromadzeń na terenie kąpieliska,

 • należy stosować środki ochrony zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa,

 • zaleca się szczególnie staranne zasłanianie ust i nosa (z użyciem chusteczki) podczas kaszlu i kichania,

 • należy korzystać z własnego sprzętu turystycznego, przyborów toaletowych (koce,pledy leżaki, maty, ręczniki, sprzęt do nauki lub ułatwienia pływania, sprzęt ochronny),

 • zaleca się szczególną dbałość o higienę rąk – częste mycie rąk wodą z mydłem oraz/lub ich dezynfekcja, po skorzystaniu z toalety, także po kontakcie z wszelkimi powierzchniami/urządzeniami publicznego użytku.

 • należy zachować czystość w otoczeniu, wyrzucać odpady do właściwych pojemników, zgodnie z zasadami segregacji o ile to możliwe,

 • nie należy korzystać z kąpielisk w przypadku złego samopoczucia i podwyższonej ciepłoty ciała, infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,

 • korzystanie z dodatkowych atrakcji, także przeznaczonych dla dzieci powinno odbywać się zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa.

 
Miejsca poboru: Daty poborów Przydatność do kąpieli
Kąpielisko Morskie Uznam:

(okres funkcjonowania 19.06-06.09.2020)

 • wejście Powstańców Śląskich
 • wejście Nowowiejskiego

Uwagi:

klasyfikacja wody: DOSKONAŁA

Kąpielisko monitorowane w ramach Programu Błękitna Flaga

15.06.2020
22.06.2020
29.06.2020
06.07.2020
13.07.2020
20.07.2020
27.07.2020
03.08.2020
10.08.2020
17.08.2020
24.08.2020
31.08.2020
przydatna do kąpieli

przydatna do kąpieli

przydatna do kąpieli

Kąpielisko Morskie Zachód:

(funkcjonuje od 25.06-31.08.2020)

 • wejście Orkana
19.06.2020
06.07.2020
20.07.2020
03.08.2020
17.08.2020
przydatna do kąpieli

 

Kąpielisko Morskie Wschód:

 • wejście Chrobrego/Trentowskiego

(funkcjonuje od 25.06-31.08.2020)

19.06.2020
06.07.2020
20.07.2020
03.08.2020
17.08.2020
przydatna do kąpieli
Kąpielisko Morskie Warszów:

 • 200 m na prawo od drogi wjazdowej

(funkcjonuje od 25.06-31.08.2020)

Uwagi:

klasyfikacja wody: DOSKONAŁA

Kąpielisko monitorowane w ramach Programu Błękitna Flaga

19.06.2020
29.06.2020
06.07.2020
13.07.2020
20.07.2020
27.07.2020
03.08.2020
10.08.2020
17.08.2020
24.08.2020
przydatna do kąpieli

przydatna do kąpieli

Opis: KW -kontrola wewnętrzna zlecona przez Ośrodek, KU – kontrola urzędowa na zlecenie Inspektora sanitarnego, kolorem niebieskim zaznaczono zakres zrealizowanych badań

PROFILE WODY DLA KĄPIELISK MORSKICH w Świnoujściu:

2020 profil wody Uznam

2020 profil Warszów

2020 profil Zachód

2020 profil Wschód