Regulamin

  1. Rezerwacji kortu można dokonać telefonicznie lub bezpośrednio na obiekcie.
  2. Do skutecznego dokonania rezerwacji konieczne jest podanie swojego imienia, nazwiska i numeru telefonu.
  3. Bezkosztowa anulacja rezerwacji kortu jest możliwa najpóźniej do godz. 10:00 dnia, w którym kort jest zarezerwowany.
  4. Nieterminowe odwołanie rezerwacji lub niepojawienie się w ustalonym terminie będzie skutkować koniecznością wniesienia opłaty za wynajęcie kortu.
  5. Kolejne rezerwacje będą przyjmowane wyłącznie po uregulowaniu ewentualnych zaległości.
  6. Trener jest odpowiedzialny za odwołanie zajęć.
  7. Kort, który został zarezerwowany może zostać wynajęty innej osobie jeżeli rezerwujący jest nieobecny przez 10 minut od momentu rozpoczęcia zarezerwowanego terminu i nie powiadomi o spóźnieniu obsługi kortu.
  8. OSiR ?Wyspiarz? zastrzega sobie możliwość odwołania rezerwacji, w tym także stałych, z powodu: rozgrywanego turnieju, organizacji imprez sportowych lub w wypadku przeprowadzania prac remontowo- konserwacyjnych. W takim przypadku OSiR powiadomi korzystających  z kortów o tym fakcie z tygodniowym wyprzedzeniem. Informacja  o wyłączeniu okresu przyjmowania rezerwacji zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń znajdującej  się na terenie kortów.
  9. Klient we własnym zakresie musi zweryfikować u kortowego przypisane na swoje nazwisko rezerwacje.