KOMUNIKATY o jakości wody


  1. ROCZNA KONTROLA JAKOŚCI WODY 2019

KOMUNIKAT O JAKOŚCI WODY

nr 22/11/2019 z dn. 22.11.2019 r.

 w sprawie jakości wody basenowej


Informujemy, że w dniu 21.11.2019r. zostały przeprowadzone kontrolne pomiary badań wody w dużej niecce, systemu cyrkulacji i na dopływie wody z przyłącza ZWIK przez Laboratorium BIOCHEMIK w ramach kontroli wewnętrznej.  Woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015r., poz. 2016).

Kolejne badanie zaplanowano na dzień 4.12.2019 r.