Jakość wody

KOMUNIKAT O JAKOŚCI WODY

nr 1/045PŁ/2018 z dn. 4.05.2018 r.

 w sprawie jakości wody basenowej


Informujemy, że w dniu 25 kwietnia 2018r. zostały przeprowadzone kontrolne pomiary badań wody w dużej niecce przez Laboratorium BIOCHEMIK w ramach kontroli wewnętrznej.

Woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015r., poz. 2016).