KOMUNIKATY o jakości wody


  1. ROCZNA KONTROLA JAKOŚCI WODY 2019

KOMUNIKAT O JAKOŚCI WODY

nr 6/08/2020 z dn. 28.08.2020 r.

 w sprawie jakości wody basenowej


Informujemy, że w dniu 19.08.2020r. zostały przeprowadzone kontrolne pomiary badań wody w dużej niecce, systemu cyrkulacji i na dopływie wody z przyłącza ZWIK przez Laboratorium BIOCHEMIK w ramach kontroli wewnętrznej (rozruch po przestoju związanym z zagrożeniem pandemicznym) w zakresie parametrów mikrobiologicznych, fizykochemicznych oraz legioneliozy.

Woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015r., poz. 2016).

Kolejne badanie zaplanowano na dzień 16.09.2020 r.