III Świnoujski Bieg Wyspiarza już w niedziele!

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania.

III Świnoujski Bieg Wyspiarza odbędzie się 6 października 2019 w Świnoujściu

Zapisy internetowe odbywają się na stronie:

https://www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/bieg-wyspiarza

START i META: Stadion Miejski OSiR, ul. Matejki 22, Świnoujście

TRASA: podłoże zróżnicowane: ulice, ścieżki parkowe, plaża.

Do wyboru bieg na 10000m lub marsz nordic walking na 7000m

WPISOWE w Biegu Wyspiarza oraz Marszu Nordic Walking Wyspiarza:

               30 zł od osoby dorosłej (powyżej lat 20 do lat 65)*

            15 zł od młodzieży uczącej się (16 – 20 lat) i seniorów (powyżej 65)*

*na podstawie roku urodzenia.

W ramach wpisowego uczestnicy – otrzymają koszulkę okolicznościową i pamiątkowy medal

Limit opłaconych zgłoszeń: bieg 150 + marsz Nordic Walking 50

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego należy uiścić opłatę na konto organizatora:

OSiR „Wyspiarz” do dnia 2.10.2019 r.:

Bank PEKAO SA I o/Świnoujście 22 1240 3927 1111 0010 7279 2912

(w tytule proszę podać imię i nazwisko oraz rok urodzenia zawodnika za jakiego opłata jest dokonywana).

Regulamin Bieg Wyspiarza