Umowa nr 6/ZP/2018 zawarta na Świadczenie usług dozoru fizycznego obiektów:plaża Uznam i Warszów dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu.

W dniu 21.12.2018r. w Świnoujściu  pomiędzy:

Gminą Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, NIP 855-15-71-375, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”z siedzibą przy ul. Matejki 22,
72-600 Świnoujście, reprezentowaną przez Dyrektora Annę Kryszan na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Świnoujście w dniu 04.05.2016r. zwaną dalej „Zamawiającym”a Zakładem Usług Ochrony Osób i Mienia „Konwój -Security Sp.J.” Dariusz Wielgoliński i Elżbieta Wielgolińska , u.Wojska Polskiego 1/19, 72-600 Świnoujście, w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty na zamówienie częściowe została zawarta umowa na „Świadczenie usług fizycznego dozoru obiektów: plaza Uznam i Warszów w Świnoujściu, w latach 2019-2020 dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świnoujściu.