Wynik naboru na stanowisko Inspektor ds. administracji i rozliczeń

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. administracji i rozliczeń, do zatrudnienia na powyższym stanowisku wybrana została

Pan  Joanna Górska, zamieszkała w Policach

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

o wyborze kandydata zdecydowały posiadane kwalifikacje i rozmowa, podczas której pozytywnie oceniono predyspozycje, umiejętności i wiedzę gwarantującą prawidłowe  wykonywanie obowiązków na w/w stanowisku.

Świnoujście, dnia 20.02.2019 r.