Wynik naboru na stanowisko Kierownika obiektów sportowych

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko

Kierownik obiektów sportowych

do zatrudnienia na powyższym stanowisku wybrany został Pan  Marcin Zmudziński, zamieszkały w Świnoujściu

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

o wyborze kandydata zdecydowały posiadane kwalifikacje i rozmowa, podczas której pozytywnie oceniono  predyspozycje, umiejętności i wiedzę gwarantującą prawidłowe wykonywanie obowiązków na w/w stanowisku.