Wynik naboru na stanowisko Kierownika portu jachtowego (2)

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu

Uprzejmie informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko – Kierownik portu jachtowego, nie wpłynęła żadna oferta spełniająca wymagania formalne.

Na powyższe stanowisko zostanie ogłoszony kolejny nabór.

Świnoujście, dnia 11.02.2019 r.