Wynik naboru na stanowisko Księgowy (kasjer)

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko – Księgowy (kasjer)

do zatrudnienia na powyższym stanowisku wybrana została Pani Magdalena Michalska, zamieszkała w Świnoujściu

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

o wyborze kandydata zdecydowały posiadane kwalifikacje i rozmowa, podczas której pozytywnie oceniono  predyspozycje, umiejętności i wiedzę gwarantującą prawidłowe wykonywanie obowiązków na w/w stanowisku.

Świnoujście, dnia 08.10.2018 r.