Wynik naboru na stanowisko Podinspektor/Inspektor ds. administracji i rozliczeń

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu  informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor/Inspektor ds. administracji i rozliczeń

do zatrudnienia na powyższym stanowisku wybrana została Pani  Wioletta Piorun, zamieszkała w Wicku

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

o wyborze kandydata zdecydowały posiadane kwalifikacje i rozmowa, podczas której pozytywnie oceniono predyspozycje, umiejętności i wiedzę gwarantującą prawidłowe wykonywanie obowiązków na w/w stanowisku.

Świnoujście, dnia 04.06.2019 r.