Wynik postępowania 11/K/2018 Remont/modernizacja kładek i wjazdów z relumatu zlokalizowanych wzdłuż wydmy białej przy ul. Żeromskiego w Świnoujściu, na odcinku wejścia na plażę przy węźle F (oznaczenie wg symboli tablic Ośrodka) oraz kładki z relumatu od wejścia przy ul. Trentowskiego.

W wyniku przeprowadzonego postępowania nr 11/K/2018 z dn. 01.10.2018 r. dotyczącego remontu/modernizacji kładek i wjazdów z relumatu zlokalizowanych wzdłuż wydmy białej przy ul. Żeromskiego w Świnoujściu, na odcinku wejścia na plażę przy węźle F (oznaczenie wg symboli tablic Ośrodka) oraz kładki z relumatu od wejścia przy ul. Trentowskiego, w terminie wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejsza cenowo została przedłożona przez Przedsiębiorstwo Budowlane Stawal sp.j.  ze Świnoujścia na kwotę netto 44.000,00 zł uzyskując rekomendację do udzielenia zamówienia.