Zapytanie ofertowe 29/I/2018 na ustalenie wysokości rabatu dla zakupu medali, pucharów i statuetek dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w roku 2019

Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Zamawiający: Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu
Zamówienie na: ustalenie wysokości rabatu dla zakupu medali, pucharów i statuetek dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w roku 2019
Wartość: poniżej 30 tys. Euro
Termin i sposób składania ofert: do dnia 04.01.2019r.  do godz. 10.00, elektronicznie: sekretariat@osir.swinoujscie.pl, a.bogdanska@osir.swinoujscie.pl
Druki:

zapytanie-ofertowe 29 I 2018-puchary 2019 

Formularz Oferty 29 I 2018