ZARZĄDZENIE NR 235/2020 PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE w sprawie czasowego ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy/najmu nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 235/2020

PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE

z dnia 7 kwietnia 2020 r.

w sprawie czasowego ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy/najmu nieruchomości gminnych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Miasto Świnoujście nie objętych Zarządzeniem nr 202/2020 Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 17 marca 2020 oraz Zarządzeniem nr 203/2020 Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 17 marca 2020 r.

235_2020_WEN (1)

235_2020_WEN_ZALACZNIK (1)