DRUŻYNOWY TRÓJBÓJ, DRUŻYNOWY CZWÓRBÓJ W RAMACH IGRZYSK DZIECI 2023/2024

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w dniu 21 maja 2024 r., zorganizował na stadionie lekkoatletycznym przy ulicy Matejki 22, Drużynowy Trójbój klas IV (rocznik 2013 i młodsi) oraz Drużynowy Czwórbój klas V-VI (rocznik 2011/2012).
Celem imprezy było wyłonienie najlepszych drużyn w kategorii dziewcząt i chłopców, które reprezentować będą nasze miasto w finałach wojewódzkich.
W ramach trójboju dziewcząt i chłopców, zawodnicy rywalizowali w następujących konkurencjach lekkoatletycznych: 60m, skok w dal (ze strefy), rzut piłeczką palantową (80 g). Drużyna liczyła pięciu zawodników, suma 4 najlepszych wyników drużyny przeliczana była na punkty i stanowiła o miejscu drużyny.
Zaś w ramach czwórboju dziewcząt i chłopców, zawodnicy rywalizowali w takich konkurencjach jak: 60m, skok w dal (ze strefy), rzut piłeczką palantową (150 g), 600 m dziewczęta, 1000 m chłopcy. Drużyna liczyła sześciu zawodników, suma 5 najlepszych wyników drużyny ( przeliczana wg tabel) stanowiła o miejscu drużyny.

Najlepsze wyniki indywidualne w Trójboju:

60m

I miejsce – Sara Chateur SP1 – 9,49             I miejsce – Sergiusz Czerniak SP1 – 9,42

II miejsce – Hanna Knapczyk SP1 – 9,53       II miejsce – Hubert Rogowski SP1 – 9,44

III miejsce – Oliwia Piętak SP1 – 10,00         III miejsce – Jakub Słodkowski SP1 – 9,63

Skok w dal

I miejsce – Hann Knapczyk SP1 – 3,80            I miejsce – Sergiusz Czerniak SP1 – 3,95

II miejsce – Sara Chateur SP1 – 3,70            II miejsce – Jakub Słodkowski SP1  – 3,87

III miejsce – Viktoryja Bulakh SP6 – 3,48        III miejsce – Hubert Rogowski SP1 – 3,63

Rzut piłeczką palantową

I miejsce – Sara Chateur SP1 – 29,50              I miejsce – Hubert Rogowski SP1 – 36,50

II miejsce – Oliwia Piętak SP1 – 27,50               II miejsce – Jakub Słodkowski SP1 – 36,00

III miejsce – Lena Granisz SP1 – 24,00          III miejsce – Kacper Jakubowski SP6 – 35,00

 

Punktacja drużynowa w Trójboju

Dziewczęta                                                     Chłopcy

SP1 – 679 pkt                                              SP1 –  572 pkt

SP6 – 530 pkt                                              SP4 – 419 pkt

SP4 – 380 pkt                                              SP6 – 418 pkt

                                                                                                                                                                    

Najlepsze wyniki indywidualne w Czwórboju:

60m

I miejsce – Aleksandra Pancer Sp6 – 8,49          I miejsce – Nikodem Jarmuł SP1 – 8,69

II miejsce – Julia Wojtkiewicz SP4 – 9,18            II miejsce – Szymon Szybisty SP6 – 8,78

III miejsce – Zuzanna Mielcarz SP6 – 9,47          III miejsce – Jan Nürnberg SP6 – 9,10

Skok w dal

I miejsce – Aleksandra Pancer SP1 – 4,73     I miejsce – Szymon Szybisty SP6 – 4,30

II miejsce – Julia Wojtkiewicz SP4 – 4,00        II miejsce – Nikodem Jarumuł SP1 – 4,25

III miejsce – Zuzanna Mielcarz SP6 – 3,93       III  miejsce- Jan Nürnberg SP6 – 4,22

Rzut piłeczką palantową

I miejsce – Zuzanna Płuciennik SP 1 – 29,00       I miejsce – Nikodem Jarmuł SP1 – 52,00

II miejsce Aleksandra Pancer SP6 – 28,00           II miejsce – Michał Szepke SP1 – 42,00

III miejsce – Antonina Lekhobyt SP6 – 26,00  III miejsce – Tymon Zapędowski SP1 – 39,50

600 m dziewczęta                                                                 1000 m chłopców

I miejsce Aleksandra Pancer SP6 – 1,56,51    I miejsce Jan Nurnberg SP6 – 3,35.29

II miejsce Alicja Wiśniewska SP6 – 1,58,70    II miejsce Michał Szepke SP1 – 3,40.30

III miejsce Zuzanna Mielcarz SP6 – 2,00,99    III miejsce Jarmuł Nikodem SP1 – 3,44.38

Punktacja drużynowa szkół

Dziewcząt                                                                  Chłopców

I miejsce  SP6 – 1033 pkt                       I miejsce  SP1 – 817 pkt

II miejsce  SP1 – 752 pkt                        II miejsce SP6 – 694 pkt 

III miejsce SP4 – 696  pkt                       III miejsce SP4 – 3051 pkt           

Na koniec zawodów trzy pierwsze miejsca w konkurencjach indywidualnych nagrodzone zostały pamiątkowymi medalami, zaś w klasyfikacji drużynowej trzy pierwsze szkoły okolicznościowymi pucharami ufundowanymi przez Ośrodek Sportu i Rekreacji  „Wyspiarz”.