Informacja o rozstrzygnięciu nieograniczonego pisemnego przetargu ofertowego na dzierżawę gruntu przy ul. Piłsudskiego 9 w Świnoujściu o pow. 1500m2 z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu samochodowego w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2024 r.

Wynik: złożono 4 oferty spełniającą warunki udziału w przetargu, najwyższa oferta z kwotą  78870,00zł brutto rocznie czynszu dzierżawnego. Prawo do zawarcia  umowy dzierżawy uzyskał oferent: Marcin Zdunek IM ze Świnoujścia