Informacja o wyborze Wykonawcy dot. postępowania OSIR/ZP/4/2020

„Budowa kotłowni gazowej wraz z przyłączem w budynku administracyjnym”

w Ośrodku Sportu i Rekreacji WYSPIARZ w Świnoujściu przy ul. Matejki 22

Załącznik:

  1. Skan informacji o wyborze