Informacja o wyniku nieograniczonego przetargu pisemnego ofertowego na najem 3 miejsc po 100 m² terenu na plaży w Świnoujściu z przeznaczeniem pod działalność sportowo – rekreacyjną w sezonach letnich 2024, 2025, 2026 w okolicy zejść plażowych z ul. Orkana, ul. Powstańców Śląskich i pomiędzy Al. Baltic Park Molo a Al. Interferie

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu uprzejmie informuje, że do postępowania przetargowego w dniu 11.04.2024 na najem gruntu Skarbu Państwa 3 miejsc po 100 m² terenu na plaży w Świnoujściu z przeznaczeniem pod działalność sportowo – rekreacyjną w sezonach letnich 2024, 2025, 2026 w lokalizacjach:

LOKALIZACJA  – łącznie  300 m² obejmuje 3 miejsca każde po 100 m² tj.

  • 100m² po zachodniej (lewej) stronie zejścia na plażę z ul. Orkana część działki nr 3/35 obręb 1 i
  • 100m² po zachodniej (lewej) stronie zejścia na plażę z ul. Powstańców Śląskich część działki nr 179/26 obręb 2 i
  • 100m² po wschodniej (prawej) pomiędzy zejściami na plażę z Al. Baltic Park Molo a z Al. Interferie część działki nr 180/27 obręb 2

złożono 3 oferty, spełniające warunki udziału w przetargu. Prawo do zawarcia  umowy najmu uzyskał oferent FIDES Sebastian Walczak z kwotą czynszu 31503,00 zł miesięcznie.