Informacja o wyniku nieograniczonego przetargu pisemnego ofertowego na najem gruntu Skarbu Państwa 1 miejsca po 1000m² przez podmioty prowadzące działalność hotelarską z przeznaczeniem na wypoczynek i rekreację gości tych obiektów usytuowanych na terenie Świnoujścia lewobrzeże, w sezonie letnim 2024 w lokalizacji Miejsce 1- zejście na plażę z ul. Prusa

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu uprzejmie informuje,  że do III postępowania przetargowego w dniu 04.04.2024 na najem gruntu Skarbu Państwa  1 miejsca po 1000m² przez podmioty prowadzące działalność hotelarską z przeznaczeniem na wypoczynek i rekreację gości tych  obiektów usytuowanych na terenie Świnoujścia lewobrzeże, w sezonie letnim 2024 w lokalizacji Miejsce 1- zejście na plażę z ul. Prusa

nie została złożona żadna oferta.