Informacja o wyniku nieograniczonego przetargu pisemnego ofertowego na najem gruntu Skarbu Państwa – 10m² terenu plaży w Świnoujściu po prawej (wschodniej) stronie zejścia na plażę z ul. Uzdrowiskowej 3 przeznaczonego na prowadzenie wypożyczalni sprzętu plażowego w sezonach letnich w latach 2024, 2025, 2026

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu uprzejmie informuje,  że do postępowania przetargowego w dniu 27.03.2024 na najem gruntu Skarbu Państwa – 10m² terenu plaży w Świnoujściu po prawej (wschodniej) stronie zejścia na plażę z ul. Uzdrowiskowej 3 przeznaczonego na prowadzenie wypożyczalni sprzętu plażowego w sezonach letnich w latach 2024, 2025, 2026 złożono 2 oferty, spełniające warunki udziału w przetargu. Wybrano najkorzystniejszą ofertę, którą złożyła firma Anna Karapulka ze Szczecina z kwotą oferty 6030,00 zł brutto miesięcznie, uzyskując prawo do zawarcia umowy najmu.