Informacja o wyniku nieograniczonego przetargu pisemnego ofertowego na najem gruntu Skarbu Państwa – 300m² terenu plaży w Świnoujściu po prawej (wschodniej) stronie zejścia na plażę z Uzdrowiskowej 3 przeznaczonego na prowadzenie wypożyczalni koszy plażowych w sezonach letnich w latach 2024, 2025, 2026

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu uprzejmie informuje,  że do postępowania przetargowego w dniu 25.03.2024 na najem gruntu Skarbu Państwa – 300m² terenu plaży w Świnoujściu po prawej (wschodniej) stronie zejścia na plażę z Uzdrowiskowej 3 przeznaczonego na prowadzenie wypożyczalni koszy plażowych w sezonach letnich w latach 2024, 2025, 2026 przystąpił 1 oferent, spełniających warunki przystąpienia i udziału w przetargu.

Przetarg wygrała firma Daniel Więcław LAURA DESIGN z Suchania z kwotą 13920,00zł brutto miesięcznie ( tj.: 11500,00+2420,00=13920,00) za 300m² przedmiotu najmu, która po 1-ym postąpieniu uzyskała prawo do zawarcia umowy najmu terenu pod prowadzenie wypożyczalni koszy plażowych w latach 2024, 2025, 2026