Informacja o wyniku nieograniczonego przetargu pisemnego ofertowego na najem gruntu Skarbu Państwa tj: 2 miejsc po 1000m² oraz 1 miejsca po 500m² przez podmioty prowadzące działalność hotelarską, z przeznaczeniem na wypoczynek i rekreację gości tych obiektów usytuowanych na terenie Świnoujścia lewobrzeże, w sezonie letnim 2024.

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu uprzejmie informuje,  że do postępowania przetargowego w dniu 29.02.2024 na najem gruntu Skarbu Państwa  tj: 2 miejsc po 1000m² oraz 1 miejsca po 500m² przez podmioty prowadzące działalność hotelarską:  hotel z minimalną ilością 50 pokoi, pensjonat z minimalną ilością  50 pokoi, apartamenty minimalna ilość to 50 apartamentów, z przeznaczeniem na wypoczynek i rekreację gości tych  obiektów usytuowanych na terenie Świnoujścia lewobrzeże, w sezonie letnim 2024 w lokalizacjach:

  • MIEJSCE 1 –  1000m² po prawej  stronie zejścia na plażę z ul. Prusa część działki nr 3/35 obręb 1 , teren położony  przed obiektem gastronomii (patrząc  od strony morza)

Nie została złożona żadna oferta. Ośrodek przeprowadzi ponowne postępowanie przetargowe na Miejsce nr 1

  • MIEJSCE 2 – 1000m² po lewej  stronie zejścia na plażę z Al. Baltic Park Molo (Chrobrego) część działki 180/27 obręb 2, teren położony  przed obiektem gastronomii (patrząc  od strony morza)

Złożono 1 ofertę, spełniającą warunki udziału w przetargu, z kwotą 15500,00zł brutto miesięcznie. Prawo do zawarcia  umowy najmu uzyskał oferent: Zdrojowa Hotels Sp. z o.o. z Kołobrzegu

  • MIEJSCE 3 500m² po lewej stronie zejścia Uzdrowiskowa 3 usytuowanie na wysokości ul. Zdrojowej część działki nr 180/27 obręb 2 , teren położony przed obiektem gastronomii (patrząc  od strony morza)

Złożono 1 ofertę, spełniającą warunki udziału w przetargu, z kwotą 7750,00zł brutto miesięcznie. Prawo do zawarcia  umowy najmu uzyskał oferent: Baltic Home Sp. z o.o. ze Świnoujścia.