Informacja o wyniku nieograniczonego przetargu ustnego na najem gruntu Skarbu Państwa będącego w użytkowaniu Gminy Miasto Świnoujście – 250m² terenu plaży w Świnoujściu po lewej stronie zejścia na plażę z ul. Gierczak przeznaczonego na prowadzenie gastronomii w sezonach letnich w latach 2024, 2025, 2026.

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu informuje, że w nieograniczonym przetargu ustnym na najem terenu plaży – lewobrzeże w Świnoujściu – 250 m² terenu plaży po lewej (zachodniej) stronie zejścia na plażę z ul. Gierczak z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gospodarczej dużej gastronomii z możliwością najmu do 200m² na działalność pomocniczą tj. rekreację gości gastronomii w sezonie 2024 wybrano najkorzystniejszą ofertę, którą złożyła firma: Art. J Jacek Gawroński  ze Świnoujścia z łączną kwotą oferty 84.000,00 zł miesięcznie brutto, uzyskując prawo do zawarcia umowy najmu.