Informacja o wyniku postępowania nr 11/O/2021 dot. Zakup i dostawa 25 ton koksu opałowego

Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz w Świnoujściu uprzejmie informuje że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 11/O/2021 dot. „ Zakup i dostawa 25 ton koksu opałowego”- wpłynęły 3 oferty spełniające wszystkie warunki zapytania. Zamawiający wybrał ofertę firmy COAL TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 71-804 Szczecin, ul. Dzwonkowa 4, ze względu na najniższą cenę wykonania zadania: 47.662,50 zł brutto.