Informacja o wyniku postępowania nr 13/O/2021 dot. : Czyszczenia i udrożnienia rynien na obiektach należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”

Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz w Świnoujściu uprzejmie informuje że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 13/O/2021 dot. „Czyszczenia i udrożnienia rynien na obiektach należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu”- wpłynęły 3 oferty spełniających wszystkie warunki zapytania oraz 1 oferta nie spełniająca wymogów zapytania. Zamawiający wybrał ofertę firmy P.U.H. ALP-FIL Marcin Święs z siedzibą w Parsęcku 35, 78-400 Szczecinek, ze względu na najniższą cenę wykonania zadania: 5.400,00 zł brutto.