Informacja o wyniku postępowania nr 14/O/2021 dot. Zakupu i dostawy zegara na korty tenisowe

Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz w Świnoujściu uprzejmie informuje że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 14/O/2021 dot. „Zakupu i dostawy zegara na korty tenisowe”- wpłynęło 5 ofert spełniających wszystkie warunki zapytania. Zamawiający wybrał ofertę firmy ELSPACE Sp. z o.o. ul. Kcyńska 48, 85-304 Bydgoszcz, ze względu na najniższą cenę wykonania zadania: 1.782,27 zł brutto.