Informacja o wyniku postępowania nr 251.8/KR/2020 dot. „dostawa drukarki fiskalnej online dla obiektu OSiR „Wyspiarz” – Kemping „Relax zgodnie z obowiązującymi przepisami”.

Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz w Świnoujściu uprzejmie informuje że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 251.8/KR/2020 dot. zadania  „dostawa drukarki fiskalnej online dla obiektu OSiR „Wyspiarz” – Kemping „Relax zgodnie z obowiązującymi przepisami – wpłynęła 1 oferta spełniająca warunki zapytania.

Zamawiający wybrał  ofertę firmy  Przedsiębiorstwo Handlowe „COMPUTER” Mariusz Hołda z siedzibą ul. Bohaterów Września 14, 72-600 Świnoujście , ze względu na zaoferowaną najniższą cenę.