Informacja o wyniku postępowania nr 9/O/2021 dot. Zakup i dostawa urządzenia do malowania linii boiska trawiastego

Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz w Świnoujściu uprzejmie informuje że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 9/O/2021 dot. „Zakupu i dostawy urządzenia do malowania linii boiska trawiastego”- wpłynęły 2 oferty spełniające wszystkie warunki zapytania. Zamawiający wybrał ofertę firmy Perfetto Mirosław Wierzbicki, Artur Malec Sp. J., 60-004 Poznań, ul. Głogowska 346A, ze względu na najniższą cenę wykonania zadania: 5.645,70 zł brutto