Ogłoszenia o przetargach

Nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę 250m² terenu na plaży w Świnoujściu po lewej stronie zejścia z ul. Gierczak, przeznaczonego na prowadzenie gastronomii w sezonach letnich w latach 2021, 2022, 2023

Tryb postępowania: przetarg ustny – Zarządzenie Dyrektora nr 10/2021 z dnia 17.02.2021r. Ogłaszający: Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu Przetarg na: Nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę 250m² terenu na plaży w Świnoujściu po lewej stronie zejścia z ul. Gierczak, przeznaczonegoCzytaj więcej

Nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę 250m² terenu na plaży w Świnoujściu po prawej stronie zejścia z ul. Prusa, przeznaczonego na prowadzenie gastronomii w sezonach letnich w latach 2021, 2022, 2023

W dniu 17.02.2021 aktualizuje się:  załącznik nr 2 projekt umowy dzierżawy plaża Prusa gastronomia poprzez dodanie zapisu zgodnego  z ogłoszeniem o przetargu w paragrafie 3 ust.1 umowy tj.:  „Dzierżawca zobowiązuje się zapłacić Wydzierżawiającemu, na podstawie faktury VAT czynsz dzierżawny w kwocieCzytaj więcej

Przetarg nieograniczony OSIR/ZP/6/2020 na: „Kompleksowe świadczenie usług ratownictwa wodnego w obiekcie Kompleks Sportowy Uznam Arena – Pływalnia Kryta ul. Gdyńska 26, 72-600 Świnoujście”

Tryb postępowania, nr OSIR nr BZP PRZETARG NIEOGRANICZONY OSIR/ZP/6/2020 o wartości powyżej 30 tys. Euro – na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.1843 ze zm.) 768652-N-2020 z dnia 18.12.2020 r. Zamawiający GminaCzytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na najem Pływalni Krytej przy ul. Żeromskiego 62

Pływalnia Kryta oferta najem publikacja

I nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na dzierżawę gruntu przy ul. Piłsudskiego 9 w Świnoujściu o pow. 1500m2 z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu samochodowego w okresie od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r.

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu ogłasza Przetarg na parking przy ul. Piłsudskiego 9. Nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na dzierżawę gruntu o powierzchni 1500 m2 usytuowanego przy ul. Piłsudskiego 9 obok Hali Sportowej w Świnoujściu, z przeznaczeniem na parkingCzytaj więcej

OGŁOSZENIE dotyczące prowadzenia punktu gastronomicznego w nowo budowanym Kompleksie Sportowym „Uznam Arena” przy ul. Gdyńskiej

Tryb zapytania: OGŁOSZENIE od Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu złożenie ofert wstępnych na: prowadzenie punktu gastronomicznego w nowo budowanym Kompleksie Sportowym „Uznam Arena” (pływalnia + hala sportowa) przy ul. Gdyńskiej Opis przedmiotu najmu punkt gastronomiczny zlokalizowany w centralnejCzytaj więcej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – OSIR/ZP/04/2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – OSIR/ZP/04/2020 Dotyczy: wyboru wykonawcy na wykonanie zadania pn.: „Budowa kotłowni gazowej wraz z przyłączem w budynku administracyjnym” Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu przy ul Matejki 22 Załącznik: Informacja z otwarcia ofert

Zamówienie publiczne – tryb przetarg nieograniczony-OSIR/ZP/3/2020 – Modernizacja oświetlenia na boisku ze sztuczną nawierzchnią w Ośrodku Sportu i Rekreacji WYSPIARZ w Świnoujściu przy ul Matejki 17A

Zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście – Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu ogłasza – przetarg nieograniczony pod nazwą: „Modernizacja oświetlenia na boisku ze sztuczną nawierzchnią w Ośrodku Sportu i Rekreacji WYSPIARZ w Świnoujściu przy ul Matejki 17A” w Ośrodku SportuCzytaj więcej

Zamówienie publiczne – tryb przetarg nieograniczony-OSIR/ZP/4/2020-„Budowa kotłowni gazowej wraz z przyłączem w budynku administracyjnym” w Ośrodku Sportu i Rekreacji WYSPIARZ w Świnoujściu przy ul. Matejki 22

Zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście – Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu ogłasza – przetarg nieograniczony pod nazwą: „Budowa kotłowni gazowej wraz z przyłączem w budynku administracyjnym” w Ośrodku Sportu i Rekreacji WYSPIARZ w Świnoujściu przy ul. Matejki 22 PowyżejCzytaj więcej

Zamówienie publiczne – tryb przetarg nieograniczony-OSIR/ZP/1/2020-„Budowa kotłowni gazowej wraz z przyłączem w budynku administracyjnym” w Ośrodku Sportu i Rekreacji WYSPIARZ w Świnoujściu przy ul. Matejki 22

Ogłoszenie nr 566001-N-2020 z dnia 24.07.2020r. Zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście – Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu ogłasza – przetarg nieograniczony pod nazwą: „Budowa kotłowni gazowej wraz z przyłączem w budynku administracyjnym” w Ośrodku Sportu i Rekreacji WYSPIARZ wCzytaj więcej