Zamówienia publiczne

Wszczęcie procedury wyłonienia kolejnego Wykonawcy w postępowaniu nr OSIR/ZP/6/2020 na realizację zadania publicznego „Kompleksowe świadczenie usług ratownictwa wodnego w obiekcie Kompleksu Sportowego Uznam Arena – Pływalnia Kryta ul. Gdyńska 26, 72-600 Świnoujście

Informujemy, Państwa iż w związku z pismem jakie wpłynęło w dn.12.01.2021 r. ze Stowarzyszenia Rekreacyjno-Sportowego Delpninus Sport Promotion z siedzibą we Wrocławiu zawiadamiającym Zamawiającego o rezygnacji z podpisania umowy w zakresie realizacji zadania na.: „Kompleksowe świadczenie usług ratownictwa wodnego wCzytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr OSIR/ZP/6/2020 na „Kompleksowe świadczenie usług ratownictwa wodnego w obiekcie OSiR Wyspiarz – Pływalni Krytej „Uznam Arena”

Informacja z otwarcia i oceny ofert w postępowaniu przetargowym nr OSIR/ZP/6/2020 na „Kompleksowe świadczenie usług ratownictwa wodnego w obiekcie OSiR Wyspiarz – Pływalni Krytej „Uznam Arena” w ŚWINOUJŚCIU. otwarcie ofert ocena ofert

„ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU I WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ SPRZĄTANIE I UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE PARKINGU I PRZYLEGŁEJ DROGI WJAZDOWEJ PRZY ULICY KU MORZU W ŚWINOUJŚCIU W ROKU 2021 DLA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI WYSPIARZ” – przetarg nieograniczony nr OSIR/ZP/05/2020

Gmina Miasto Świnoujście – Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” ul. Matejki 22,72- 600 Świnoujście tel. (91) 321 37 81, fax  (91) 3213781 E-mail: sekretariat@osir.swinoujscie.pl, Internet: www.osir.swinoujscie.pl  ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ŚWIADCZENIE USŁUGCzytaj więcej

Informacja o wyborze Wykonawcy dot. postępowania OSIR/ZP/4/2020

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 ze zm.) przekazuję w załączeniu informację o wyborze Wykonawcy w postępowaniu pod nazwą: „Budowa kotłowni gazowejCzytaj więcej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – OSIR/ZP/04/2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – OSIR/ZP/04/2020 Dotyczy: wyboru wykonawcy na wykonanie zadania pn.: „Budowa kotłowni gazowej wraz z przyłączem w budynku administracyjnym” Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu przy ul Matejki 22 Załącznik: Informacja z otwarcia ofert

Unieważnia postępowanie Nr OSIR/ZP/3/2020

Działając zgodnie z art.93 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia iż unieważnia postępowanie Nr OSIR/ZP/3/2020 dotyczące – „Modernizacja oświetlenia na boisku ze sztuczną nawierzchnią w Ośrodku Sportu i Rekreacji WYSPIARZ w Świnoujściu przy ul Matejki 17A”  Czytaj więcej

Zamówienie publiczne – tryb przetarg nieograniczony-OSIR/ZP/3/2020 – Modernizacja oświetlenia na boisku ze sztuczną nawierzchnią w Ośrodku Sportu i Rekreacji WYSPIARZ w Świnoujściu przy ul Matejki 17A

Zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście – Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu ogłasza – przetarg nieograniczony pod nazwą: „Modernizacja oświetlenia na boisku ze sztuczną nawierzchnią w Ośrodku Sportu i Rekreacji WYSPIARZ w Świnoujściu przy ul Matejki 17A” w Ośrodku SportuCzytaj więcej

Zamówienie publiczne – tryb przetarg nieograniczony-OSIR/ZP/4/2020-„Budowa kotłowni gazowej wraz z przyłączem w budynku administracyjnym” w Ośrodku Sportu i Rekreacji WYSPIARZ w Świnoujściu przy ul. Matejki 22

Zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście – Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu ogłasza – przetarg nieograniczony pod nazwą: „Budowa kotłowni gazowej wraz z przyłączem w budynku administracyjnym” w Ośrodku Sportu i Rekreacji WYSPIARZ w Świnoujściu przy ul. Matejki 22 PowyżejCzytaj więcej

Unieważnia postępowanie Nr OSIR/ZP/1/2020

Działając zgodnie z art.93 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia iż unieważnia postępowanie Nr OSIR/ZP/1/2020 dotyczące – „Budowa kotłowni gazowej wraz z przyłączem w budynku administracyjnym” w Ośrodku Sportu i Rekreacji WYSPIARZ w Świnoujściu przy ul. MatejkiCzytaj więcej

Zamówienie publiczne – tryb przetarg nieograniczony-OSIR/ZP/1/2020-„Budowa kotłowni gazowej wraz z przyłączem w budynku administracyjnym” w Ośrodku Sportu i Rekreacji WYSPIARZ w Świnoujściu przy ul. Matejki 22

Ogłoszenie nr 566001-N-2020 z dnia 24.07.2020r. Zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście – Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu ogłasza – przetarg nieograniczony pod nazwą: „Budowa kotłowni gazowej wraz z przyłączem w budynku administracyjnym” w Ośrodku Sportu i Rekreacji WYSPIARZ wCzytaj więcej