Zamówienia publiczne do 17.03.2021

Postępowanie OSIR/ZP/3/2021 dot. Świadczenie usług: sprzątanie i utrzymanie czystości na terenie plaży – Kąpieliska Uznam i Warszów w 2021 roku dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu z podziałem na zadanie nr 1 i zadanie nr 2 -TRYB PODSTAWOWY, W WARIANCIE ZGODNYM Z ART. 275 PKT 2

Zamawiający informuje, że prowadzi zamówienie publiczne zgodne W TRYBEM PODSTAWOWYM, W WARIANCIE ZGODNYM Z ART. 275 PKT 2) PZP (TRYB PODSTAWOWY WARIANT II) dot.: Świadczenie usług: sprzątanie i utrzymanie czystości na terenie plaży – Kąpieliska Uznam i Warszów w  2021Czytaj więcej

Postępowanie przetargowe OSIR/ZP/2/2021 – Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe – zagospodarowanie terenu na miejsca piknikowe do grillowania na wyspie Karsibór w Świnoujściu

Zamawiający prowadzi postepowanie pn.: Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe – zagospodarowanie terenu na miejsca piknikowe do grillowania na wyspie Karsibór w Świnoujściu SYGNATURA POSTĘPOWANIA: OSIR/ZP/2/2021 Wszelkie informacje oraz dokumenty znajdują się podCzytaj więcej

PLATFORMA ZAKUPOWA OSiR „Wyspiarz”

Szanowni Państwo,               Wychodząc naprzeciw zmianom prawnym, które wymuszają elektronizację zamówień publicznych, uruchamiamy Platformę Zakupową, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych w zakresie zakupów poniżej  (postępowania regulaminowe) oraz powyżej progu (zgodnie z Prawem zamówieńCzytaj więcej

Postępowanie przetargowe OSIR/ZP/1/2021

Zamawiający prowadzi postepowanie pn.: Dostawa i montaż systemu płatnego parkowania i poboru opłat na parkingu przy ul. S. Żeromskiego i pl. im. A. Mickiewicza w Świnoujściu SYGNATURA POSTĘPOWANIA: OSIR/ZP/1/2021 Wszelkie informacje oraz dokumenty znajdują się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/433484

Wszczęcie procedury wyłonienia kolejnego Wykonawcy w postępowaniu nr OSIR/ZP/6/2020 na realizację zadania publicznego „Kompleksowe świadczenie usług ratownictwa wodnego w obiekcie Kompleksu Sportowego Uznam Arena – Pływalnia Kryta ul. Gdyńska 26, 72-600 Świnoujście

Informujemy, Państwa iż w związku z pismem jakie wpłynęło w dn.12.01.2021 r. ze Stowarzyszenia Rekreacyjno-Sportowego Delpninus Sport Promotion z siedzibą we Wrocławiu zawiadamiającym Zamawiającego o rezygnacji z podpisania umowy w zakresie realizacji zadania na.: „Kompleksowe świadczenie usług ratownictwa wodnego wCzytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr OSIR/ZP/6/2020 na „Kompleksowe świadczenie usług ratownictwa wodnego w obiekcie OSiR Wyspiarz – Pływalni Krytej „Uznam Arena”

Informacja z otwarcia i oceny ofert w postępowaniu przetargowym nr OSIR/ZP/6/2020 na „Kompleksowe świadczenie usług ratownictwa wodnego w obiekcie OSiR Wyspiarz – Pływalni Krytej „Uznam Arena” w ŚWINOUJŚCIU. otwarcie ofert ocena ofert

„ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU I WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ SPRZĄTANIE I UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE PARKINGU I PRZYLEGŁEJ DROGI WJAZDOWEJ PRZY ULICY KU MORZU W ŚWINOUJŚCIU W ROKU 2021 DLA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI WYSPIARZ” – przetarg nieograniczony nr OSIR/ZP/05/2020

Gmina Miasto Świnoujście – Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” ul. Matejki 22,72- 600 Świnoujście tel. (91) 321 37 81, fax  (91) 3213781 E-mail: sekretariat@osir.swinoujscie.pl, Internet: www.osir.swinoujscie.pl  ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ŚWIADCZENIE USŁUGCzytaj więcej

Informacja o wyborze Wykonawcy dot. postępowania OSIR/ZP/4/2020

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 ze zm.) przekazuję w załączeniu informację o wyborze Wykonawcy w postępowaniu pod nazwą: „Budowa kotłowni gazowejCzytaj więcej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – OSIR/ZP/04/2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – OSIR/ZP/04/2020 Dotyczy: wyboru wykonawcy na wykonanie zadania pn.: „Budowa kotłowni gazowej wraz z przyłączem w budynku administracyjnym” Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu przy ul Matejki 22 Załącznik: Informacja z otwarcia ofert

Unieważnia postępowanie Nr OSIR/ZP/3/2020

Działając zgodnie z art.93 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia iż unieważnia postępowanie Nr OSIR/ZP/3/2020 dotyczące – „Modernizacja oświetlenia na boisku ze sztuczną nawierzchnią w Ośrodku Sportu i Rekreacji WYSPIARZ w Świnoujściu przy ul Matejki 17A”  Czytaj więcej