Zamówienia publiczne do 17.03.2021

Zamówienie publiczne – tryb przetarg nieograniczony-OSIR/ZP/3/2020 – Modernizacja oświetlenia na boisku ze sztuczną nawierzchnią w Ośrodku Sportu i Rekreacji WYSPIARZ w Świnoujściu przy ul Matejki 17A

Zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście – Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu ogłasza – przetarg nieograniczony pod nazwą: „Modernizacja oświetlenia na boisku ze sztuczną nawierzchnią w Ośrodku Sportu i Rekreacji WYSPIARZ w Świnoujściu przy ul Matejki 17A” w Ośrodku SportuCzytaj więcej

Zamówienie publiczne – tryb przetarg nieograniczony-OSIR/ZP/4/2020-„Budowa kotłowni gazowej wraz z przyłączem w budynku administracyjnym” w Ośrodku Sportu i Rekreacji WYSPIARZ w Świnoujściu przy ul. Matejki 22

Zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście – Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu ogłasza – przetarg nieograniczony pod nazwą: „Budowa kotłowni gazowej wraz z przyłączem w budynku administracyjnym” w Ośrodku Sportu i Rekreacji WYSPIARZ w Świnoujściu przy ul. Matejki 22 PowyżejCzytaj więcej

Unieważnia postępowanie Nr OSIR/ZP/1/2020

Działając zgodnie z art.93 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia iż unieważnia postępowanie Nr OSIR/ZP/1/2020 dotyczące – „Budowa kotłowni gazowej wraz z przyłączem w budynku administracyjnym” w Ośrodku Sportu i Rekreacji WYSPIARZ w Świnoujściu przy ul. MatejkiCzytaj więcej

Zamówienie publiczne – tryb przetarg nieograniczony-OSIR/ZP/1/2020-„Budowa kotłowni gazowej wraz z przyłączem w budynku administracyjnym” w Ośrodku Sportu i Rekreacji WYSPIARZ w Świnoujściu przy ul. Matejki 22

Ogłoszenie nr 566001-N-2020 z dnia 24.07.2020r. Zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście – Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu ogłasza – przetarg nieograniczony pod nazwą: „Budowa kotłowni gazowej wraz z przyłączem w budynku administracyjnym” w Ośrodku Sportu i Rekreacji WYSPIARZ wCzytaj więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia OSIR/ZP/02/2020

Dotyczy: postępowania nr OSIR/ZP/02/2020 – ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pod tytułem: Świadczenie usług: sprzątanie i utrzymanie czystości na terenie plaży – Kąpieliska Uznam i Warszów w 2020 roku dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu z podziałem na zadanie nrCzytaj więcej

Informacja o wyborze Wykonawcy dot. postępowania OSIR/ZP/02/2020

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 ze zm.) przekazuję w załączeniu informację o wyborze Wykonawcy w postępowaniu pod nazwą: Świadczenie usług: sprzątanieCzytaj więcej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT -OSIR/ZP/02/2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – OSIR/ZP/02/2020 Dotyczy: wyboru wykonawcy na wykonanie zamówienia na usługi pn.: Świadczenie usług: sprzątanie i utrzymanie czystości na terenie plaży – Kąpieliska Uznam i Warszów w 2020 roku dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w ŚwinoujściuCzytaj więcej

Zamówienie publiczne – tryb przetarg nieograniczony-OSIR/ZP/02/2020-Świadczenie usług: sprzątanie i utrzymanie czystości na terenie plaży – Kąpieliska Uznam i Warszów w 2020 roku dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu z podziałem na zadnie nr 1 i zadanie nr 2

Ogłoszenie nr 541885-N-2020 z dnia 20.05.2020r. Zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście – Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu ogłasza – przetarg nieograniczony pod nazwą: Świadczenie usług: sprzątanie i utrzymanie czystości na terenie plaży – Kąpieliska Uznam i Warszów w 2020Czytaj więcej

Wynik III postępowania nr OSIR/ZP/7/2019 na dostawę i zagospodarowanie infrastruktury wyposażenia dla strefy aktywności w projekcie budżetu obywatelskiego pn.” Super Plaża Warszów”

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie III pisemnego nieograniczonego przetargu (nr OSIR/ZP/7/2019) w terminie określonym w postępowaniu wpłynęła 1 oferta, która nie spełniała wymogów określonych w SIWZ w zakresie terminu wykonania dostawy (zadeklarowana dostawa po 30.06.2019 r.), wCzytaj więcej

III PRZETARG NA DOSTAWĘ I ZAGOSPODAROWANIE INFRASTRUKTURY WYPOSAŻENIA dla STREFY AKTYWNOŚCI w PROJEKCIE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO PN.: „SUPER PLAŻA WARSZÓW” W ŚWINOUJŚCIU

Tryb zamówienia: Przetarg publiczny, nieograniczony, pisemny zgodnie z Pzp – nr postępowania OSIR/ZP/7/2019 Publikacja na BZP pod nr 544734-N-2019 z dnia 2019-05-08 r. Zamawiający: Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu Przetarg na: III NA  DOSTAWĘ I ZAGOSPODAROWANIE INFRASTRUKTURY WYPOSAŻENIACzytaj więcej