Nieograniczony pisemny przetarg na dzierżawę gruntu położonego przy ul. Żeromskiego 62 (działka KW nr: SZ1W/49353/9 Świnoujście nr 26/1 obr.0001) w Świnoujściu o powierzchni parkingowej ok. 785 m2, z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu samochodowego w okresie 1.06-30.09.2021r.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony pisemny – Zarządzenie Dyrektora
nr 43/2021 z dnia 04.05.2021r.

Ogłaszający: Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu

Przetarg na: nieograniczony, pisemny przetarg ofertowy na dzierżawę gruntu położonego przy ul. Żeromskiego 62 (działka KW nr:SZ1W/49353/9 Świnoujście nr 26/0001 obręb)
w Świnoujściu o powierzchni parkingowej 785 m2,  z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu samochodowego w okresie 1.06-30.09.2021r.

Wymóg wpłaty wadium do 12.05.2021r. na rachunek Ośrodka.

Oferty na dzierżawę należy dostarczyć w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta Parking – Żeromskiego” w sekretariacie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”
w Świnoujściu, przy ul. Matejki 22 w terminie do dnia 14.05.2021r., do godz. 13.00.

Załączniki:

postępowanie

oferta

projekt umowy parking ul. Żeromskiego