Nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę 250m² terenu na plaży w Świnoujściu po lewej stronie zejścia z ul. Gierczak, przeznaczonego na prowadzenie gastronomii w sezonach letnich w latach 2021, 2022, 2023

Tryb postępowania: przetarg ustny – Zarządzenie Dyrektora nr 10/2021 z dnia 17.02.2021r.

Ogłaszający: Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu

Przetarg na: Nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę 250m² terenu na plaży
w Świnoujściu po lewej stronie zejścia z ul. Gierczak, przeznaczonego
na prowadzenie gastronomii w sezonach letnich w latach 2021, 2022, 2023

Stawka wywoławcza: 180,00 zł brutto za 1 m² za 1 miesiąc

Termin przetargu : 02.03.2021r. godz. 10:00, Stadion Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu przy ul. Matejki 22 – trybuna główna budynek techniczny tzw. „Akwarium” –  sala konferencyjna

Wymóg wpłaty wadium do 26.02.2021r. w kwocie 25.000,00zł na rachunek bankowy Ośrodka

Dokumenty potwierdzające udział w przetargu określone w rozdziale IV. pkt.1. ogłoszenia o przetargu przyjmowane są w dniu przetargu tj. 02.03.2021
w godzinach 9:00-9:45
Stadion Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu przy ul. Matejki 22 trybuna główna budynek techniczny tzw. „Akwarium” –  sala konferencyjna

Załączniki

1.Ogłoszenie o przetargu ul. Gierczak _gastronomia

 

2.

 

3.Załącznik nr 2 projekt umowy dzierżawy plaża Gierczak gastronomia

 

4.Załącznik nr 3 Oświadczenie oferenta plaża Gierczak gastronomia